Van 29 oktober tot en met 16 november controleert de Inspectie SZW (sociale Zaken en Werkgelegenheid) verscherpt of op bouwplaatsen persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen.

De bouwbranche zelf juicht de inspecties toe vanwege het feit dat niet alleen de werkgevers, maar ook de werknemer zelf wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid.

Inspectie SZW controleert gebruik beschermingsmiddelen op bouwplaatsen

Van 29 oktober tot en met 16 november controleert de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verscherpt of op bouwplaatsen persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen.

Bij inspectie zal dan specifiek gekeken worden of werkgevers PBM’s ter beschikking hebben gesteld en er op toezien dat werknemers die, op de juiste manier, dragen. Zo wordt bekeken of de werkgever bijvoorbeeld helmen, veiligheidsgordels of gehoorbescherming beschikbaar stelt en of werknemers deze vervolgens ook gebruiken. Werknemers zullen er op aangesproken worden als zij verzuimen om PBM’s te dragen.

Werkgevers in de bouw die de beschermingsmiddelen voor hun werknemers niet op orde hebben, kunnen zonder waarschuwing een boete krijgen die kan oplopen tot 1.800 euro. Voor werknemers zelf is de boete maximaal 225 euro.

PBM’s worden vaak niet goed gebruikt
Tijdens controles op bouwplaatsen vorig jaar kwam de inspectie SZW zo’n 200 keer een situatie tegen waarbij PBM’s niet of onjuist gebruikt werden. Ook blijkt uit onderzoek dat bij ongevallen met handgereedschap in ruim de helft van de gevallen de beschermingsmiddelen niet op orde zijn.

De bouwbranche zelf juicht de inspecties toe vanwege het feit dat niet alleen de werkgevers, maar ook de werknemer zelf wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid.