Voor welke omstandigheden heeft u ademhalingsbescherming nodig? Is er voldoende zuurstof aanwezig? Gas of stof, of beide? Zwaar of licht werk? Hoe lang moet men adembescherming dragen? Voor welke toepassing ook, de brede selectie van 3M ademhalingsbeschermingsmiddelen helpt u om uzelf te beschermen in een waaier van werkomgevingen. Om u te beschermen tegen gassen, dampen en stoffen, bieden wij een breed gamma aan stofmaskers, herbruikbare gas/damp maskers en motoraangedreven ademhaling waartussen u kan kiezen afhankelijk van blootstelling, comfort, stijl, etc. De 3M Safety Coaches staan tot uw beschikking om u te ondersteunen bij de juiste selectie, training en correct gebruik van ademhalingsbescherming.

In vier stappen de juiste ademhalingsbescherming kiezen

In vier stappen de juiste ademhalingsbescherming kiezen

Stap 1: Identificeer de risico’s: stof, gassen, dampen, vallende voorwerpen, lawaai.
Herken de gevaren: stof, rook, nevels, gassen, dampen…? Stof ontstaat wanneer vast materiaal verwerkt wordt tot kleinere deeltjes. Bijvoorbeeld bij het boren, slijpen, zagen. Hoe fijner het stof, des te langer het blijft zweven in de lucht waar het kan ingeademd worden (soms urenlang).
Nevels worden gevormd door fijne vloeibare druppels, bijvoorbeeld tijdens het verfspuiten of reinigen onder hoge druk. Vele nevels bevatten ook nog dampen. Lasrook ontstaat wanneer metalen verhit worden en daarna weer snel afgekoeld worden en oxideren. Dampen ontstaan wanneer een vloeistof of een vaste stof verdampt ten gevolge van verhitting. Een gas is een substantie die bij kamertemperatuur en druk noch vast noch vloeibaar is.

Stap 2: Beoordeel het risico: het risiconiveau afwegen tegenover de veiligheidsnormen en bijkomende bescherming overwegen, zoals afdekken van nek of schouders.
Het is onder meer belangrijk om de vervuilers te identificeren volgens hun soort en oorsprong en de concentratie te meten waaraan de arbeiders blootgesteld zijn. Houd ook rekening met een aantal andere factoren zoals ademhalingsritme (zuurstofverbruik), individuele gevoeligheid, omgevingfactoren (luchtvochtigheid en temperatuur), etc.

Stap 3: Kies een geschikte ademhalingsbescherming.
De toevoer van schone adembare lucht tijdens verontreinigende werkzaamheden is noodzakelijk om veilig te kunnen werken. Speciaal voor de meest belastende werkzaamheden heeft 3M een uitgebreid programma van motoraangedreven ademhalingsbescherming en v verseluchtsystemen ontwikkeld. 3M geeft aan haar produkten onder de zwaarste omstandigheden te hebben getest. Naast optimale bescherming is er bij de ontwikkeling rekening gehouden met het hoogste draagcomfort voor de gebruiker en een ideale luchttoevoer. We onderscheiden motoraangedreven systemen, die voor wat betreft de luchttoevoer afhankelijk zijn van de omgevingslucht, en verseluchtsystemen die aangesloten zijn op adembare compressorlucht. Motoraangedreven systemen bestaan uit een hoofdkap, een door batterijen aangedreven motorunit met een of meerdere filters die vaste deeltjes en/of schadelijke gassen en dampen uit de omgevingslucht filteren. De ademhalingsbescherming wordt bereikt door een permanente overdruk in de kap.
Bij verseluchtsystemen is de motorunit vervangen door een regelventiel die via een filtratie-eenheid aangesloten wordt op adembare compressorlucht. Met een speciale drukregelaar is de luchttoevoer naar de hoofdkap naar behoefte instelbaar.

De hoofdkappen bieden:

  • Comfortabele ademhalingsbescherming;
  • Geïntegreerde hoofdbescherming;
  • Betrouwbare bescherming van ogen en gelaat;
  • Optioneel gehoorbescherming.

De modulaire opbouw maakt het mogelijk het systeem aan te passen aan de specifieke eisen van een werkplek. De keuze voor het juiste systeem hangt af van de concentratie van de schadelijke stoffen, de duur van de blootstelling hieraan en de arbeidsomstandigheden zoals hitte en zware fysieke inspanning.

3M Versaflo ademhalingsbescherming: veilig werken in een wereld van comfort!
De systemen voor deze ademhalingsbescherming zijn allesomvattende, comfortabele modulaire beschermingssystemen voor de werknemer. Elk systeem heeft drie makkelijk te selecteren modules die met elkaar kunnen worden gecombineerd: een motorunit, een hoofdkap en een ademslang. Met de modules kunnen tientallen systeemconfiguraties worden samengesteld. Dit is het summum van flexibiliteit bij het omgaan met wisselende omgevingen, behoeften en comfortvoorkeuren van de gebruiker.

Stap 4: Oefen in het passen en gebruiken van het materiaal om uw ademhalingsbescherming te optimaliseren.
De 3M Safety coaches zijn toonaangevend op het vlak van training inzake ademhalingsbescherming. U leert hoe u de juiste keuze kan maken en uw werknemers leren hoe en waarom ze deze moeten gebruiken. U kan op ons rekenen voor technische expertise en ondersteuning.

Samengevat
De 3M Versaflo ademhalingsbescherming biedt u:

  • Geïntegreerde bescherming tegen verschillende risico’s.
  • Comfort via een lichtgewicht en goed uitgebalanceerd systeem.
  • Flexibiliteit om de modules te combineren en aan te passen naarmate uw werknemers van de ene toepassing overschakelen op een andere.
  • De Atex versie (IS) kan gebruikt worden in explosiegevaarlijke omgevingen.
  • Gemak in drievoud: Makkelijk te selecteren. Makkelijk te gebruiken. Makkelijk te onderhouden.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.