Werkt u met gasdetectiemeters, dan weet u hoe belangrijk het is dat deze correct functioneren. Een niet goed werkende gasdetectiemeter kan immers ernstige gevolgen hebben. De meest voorkomende storing bij katalytische sensoren is prestatievermindering, veroorzaakt door blootstelling aan bepaalde soorten vergif. Gasdetectiemeters moeten dan ook periodiek worden gecontroleerd, gekeurd en gekalibreerd.

Hoe vaak kalibreert u uw gasdetectiemeter?

Veel bedrijven laten hun gasdetectiemeter één keer per jaar kalibreren. Tijdens de kalibratieprocedure wordt het apparaat blootgesteld aan een bekende concentratie gas, zodat kan worden bepaald of de desbetreffende gasmeter nog steeds de juiste concentratie aangeeft. Is dit niet het geval, dan wordt het toestel elektronisch bijgesteld. Kalibratie zorgt er dus voor dat de gasdetectiemeter meet conform de standaard. Maar is standaard één per jaar kalibreren wel afdoende?

Hoewel er geen eenduidige wet- en regelgeving is waarin wordt gesteld hoe vaak een gasdetectiemeter moet worden gekalibreerd, is het verstandig minimaal twee maal per jaar te (laten) kalibreren. Dit is immers de minimale frequentie die veelal wordt aanbevolen door de fabrikanten van dergelijke apparatuur. Door uw gasdetectiemeter om de zes maanden te (laten) kalibreren, voldoet u aan de aanbevelingen van de fabrikant én heeft u meer zekerheid over een goede ijking van uw outillage. Veiligheid staat immers voorop, zeker bij het werken met onzichtbare gevaren zoals gas! Afhankelijk van de situatie waarin u de gasdetectiemeter gebruikt, kan intensiever onderhoud en kalibratie raadzaam zijn.

Intersafe helpt u graag bij het controleren en kalibreren van uw gasdetectieapparatuur. Ook kunnen wij uw gasdetectiemeter voor u bumpen. Bij bumping wordt de gasmeter ingesteld aan de hand van een ijkgas met vaste waarden. In tegenstelling tot kalibratie kan gebumpt worden met verschillende soorten gassen, dus er zijn meerdere instellingen mogelijk. Zo draagt u beter bij aan de veiligheid van u en uw medewerkers.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.