Het hergebruik van bedrijfskleding is een actueel thema. Tijdens het NSWE zijn veel bezoekers afgekomen op de workshop van Stephanie Jansen en Harmen Willemse, beiden van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) om antwoord te krijgen op de vragen die leven. Om te beginnen: Wanneer kun je spreken van circulaire bedrijfskleding?

Hergebruiken van bedrijfskleding. Hoe doe je dat?

Volgens de NENSPECIAL over circulaire economie is circulair denken én doen de nieuwe norm. Wereldwijd zien we dat organisaties aan het kijken zijn hoe zij zich kunnen voorbereiden op de beperkste beschikbaarheid van grondstoffen en hoe zij op een andere  manier hun ontwerp- en productproces kunnen inrichten. Dat geldt zeker ook voor de productie en het (her)gebruik van bedrijfskleding.

Wat is de norm?

NEN ondersteunt in Nederland dit normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaat het instituut aan de slag. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Voor alle duidelijkheid: zo’n norm is dus geen wettelijke verplichting maar een vrijwillige afspraak tussen partners in de keten.

Wat wil je? En hoe ga je dat toetsen?

Om het denken over circulaire bedrijfskleding te activeren krijgen de bezoekers van de workshop een negental stellingen voorgelegd waarop zij kunnen reageren. Hiervoor had Intersafe een speciale NSWE-app laten ontwikkelen met ‘mobile voting’-techniek waarmee bezoekers hun stem konden uitbrengen.

Toepassingsgebied

De eerste stelling ging over de vraag wat het toepassingsgebied van een keurmerk voor circulaire bedrijfskleding zou moeten zijn. Bedrijfskleding, kleding in het algemeen of de basis van de kleding, het textiel. Die laatste categorie wordt door 2/3 van de aanwezigen gekozen. Zo’n 1/3 kiest voor de categorie bedrijfskleding.

Gerecycled materiaal of te recyclen materiaal?

Bestaat circulaire bedrijfskleding per definitie uit gerecycled materiaal, is het voldoende dat het gerecycled kan worden of dient aan beide voorwaarden voldaan te worden? De laatste keuze levert 93% van de stemmen op.

Welk aandeel?

Op de vraag wat het minimale aandeel hergebruikt materiaal dient te zijn om van circulaire kleding te kunnen spreken kiest de meerderheid van de aanwezigen voor 50% of meer. In een reactie merkt één van de bezoekers op dat je in het kader van duidelijkheid en eerlijkheid hier geen concessie moet doen: 100% zou de norm moeten zijn. Een andere bezoeker merkt op dat de weg daar naar toe ook belangrijk is: begin laag (20%) en werk toe naar 100%.


Meer informatie?

De workshop van Stephanie Jansen & Harmen Willemse terugkijken? https://youtu.be/a77rOruCoLA

Meer informatie?


Aanvullende eisen

Alle aanwezigen zijn het erover eens dat je ook aanvullende eisen aan het gerecycled product mag stellen. Voor Fair Trade kiest 54% en Arbeidsomstandigheden is goed voor 30%.

Climate footprint

Moet je bij een keurmerk voor circulaire bedrijfskleding rekening houden met de ‘ecologische voetafdruk’ van het product? Jazeker, zegt 80%. Nee, zegt 18%.

Gehele supply chain?

De productieketen van bedrijfskleding begint bij het gebruikte garen waarvan het doek wordt gemaakt dat vervolgens wordt omgezet in kleding. Unaniem is men van oordeel dat de gehele keten ervoor verantwoordelijk zou moeten zijn circulaire bedrijfskleding op de markt te brengen.

Wie neemt het voortouw?

Op de vraag wie het voortouw zou moeten nemen om circulaire bedrijfskleding te promoten antwoord driekwart van de bezoekers dat de grote bedrijven dit zouden moeten doen binnen het kadere van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De consument, zegt 20% en de wetgever wordt door 8% gekozen.

Na dit verhelderende verhaal worden de bezoekers expliciet uitgenodigd om te blijven meedenken en -praten met NEN. Zitting nemen in  één van de normcommissies wordt hierbij van harte toegejuicht. Het is duidelijk dat NEN middenin de markt opereert en zich daar enthousiast voor inzet om te komen tot een veilige en circulaire wereld.