Schadelijke stoffen in de lucht zijn niet altijd zichtbaar. Het monitoren van blootstelling aan schadelijke stoffen en kennis van veilig werken kunnen je helpen jouw werknemers veilig te houden. Soms zitten in de lucht stoffen die je daar niet direct zou verwachten. Daarom is het de moeite waard om dit te onderzoeken en een effectief programma voor ademhalingsbescherming op te stellen. 3M en Intersafe helpen je graag op weg naar de juiste bescherming:

De weg naar de juiste bescherming

1. Leg de basis, inventariseer de gevaren en begin met meten
Bescherm jouw werknemers tegen de zichtbare en onzichtbare gevaren in de lucht. Kies een meetmethode die concentraties van de verontreinigende stoffen op jouw werkplek kan meten om zo de huidige blootstelling te beoordelen. 3M Diffusiemonitors kunnen bijvoorbeeld een goed keuze zijn voor bepaalde gassen en dampen: ze zijn lichtgewicht en draagbaar.

 • Raadpleeg de veiligheidsgegevensbladen.
 • Evalueer de omgeving en toepassingen.
 • Bepaal wie gevaar loopt.
 • Denk na over personeelsroosters, materialen die gebruikt worden en potentiële blootstellingen.
 • Bepaal welke stappen in jouw specifieke geval nodig zijn.

2. Analyseer de resultaten
Analyseer de resultaten en samples. Een industrieel hygiënelaboratorium kan daarbij helpen. Gebruik de analyse om de blootstellingsniveaus te vergelijken met wettelijke grenswaarden voor werknemers.

3. Kies de juiste bescherming
Als de risico’s niet (volledig) geëlimineerd kunnen worden of niet beheersbaar zijn met andere maatregelen, kan de 3M Selectiegids voor ademhalingsbescherming en de ‘Select and Service Life’-software je helpen de juiste ademhalingsbescherming te vinden voor jouw team. Op basis van factoren zoals type verontreiniging, blootstellingsniveaus en toepassingen op de werkplek bepaal je welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) de juiste bescherming bieden.

Kies uit een breed assortiment:

 • Onderhoudsvrije maskers
 • Herbruikbare maskers
 • Motor- en luchtaangedreven ademhalingssystemen
 • Onafhankelijke ademhalingsapparatuur

4. Implementeren, bijsturen en beschermen
Voer een geschreven programma voor ademhalingsbescherming in en blijf dit actualiseren. Dit kan medische evaluaties en verbeteringen, pasvormtesten (fit testen) en veiligheidstrainingen en schoonmaak- en onderhoudsschema’s omvatten om werknemers tot ver in de toekomst veilig te houden.

Vervang tijdig jouw filters

Je hebt de gevaren in de lucht geïnventariseerd, de juiste metingen gedaan en de resultaten geanalyseerd. Inmiddels beschikken jouw medewerkers over de juiste ademhalingsbescherming en dit alles heb je vastgelegd in een nauwkeurig programma dat je periodiek actualiseert. Maar daarmee ben je er nog niet.

Ademhalingsfilters gaan namelijk niet eeuwig mee. Als de volledige capaciteit van een gas- en dampfilter is gebruikt, biedt het geen enkele bescherming meer. Een verzadigd deeltjesfilter zal nog steeds beschermen, maar is moeilijker om door te ademen, met vermoeidheid en lagere productiviteit tot gevolg.

De levensduur van een filter kan worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder het type filter, de concentratie van verontreinigingen in de lucht, de ademhalingssnelheid, de vochtigheid en de temperatuur. De beste werkwijze is om een schema voor het vervangen van filters op te stellen, met een gespecificeerde periode waarna filters moeten worden vervangen. Deze periode kan het beste worden bepaald met behulp van objectieve gegevens en een hulpmiddel voor het schatten van de levensduur, zoals de 3M Service Life-software.

Als alternatief kan een schema voor het vervangen van filters worden ontwikkeld op basis van de gangbare doorbraaktijden voor gas- en dampfilters, of de vollooptijden voor deeltjesfilters, op jouw werkplek, en daarbij een veiligheidsmarge toe te passen. Deze methode is echter minder nauwkeurig omdat ze afhankelijk is van menselijke zintuigen, die subjectief en variabel zijn.

Op zijn minst moeten filters worden vervangen wanneer:

 • Je de verontreiniging kunt proeven of ruiken bij juist dragen van het masker (gas- en damp of combinatiefilters).
 • Het moeilijker wordt door het filter te ademen (deeltjes- of combinatiefilters).
 • De houdbaarheidsdatum van het filter is verstreken.
 • Het filter 6 maanden of langer uit de verpakking is (gas- en damp- of combinatiefilters).
 • Het filter tekenen van beschadiging laat zien.
Twijfel je aan de werking van jouw ademhalingsbescherming en/of het filter? Neem gerust contact op met jouw Intersafe contactpersoon via +31 (0)78 618 14 00 of info@intersafe.eu.
Direct meer informatie ontvangen over de mogelijke gevaren in de lucht en de wijze waarop je jezelf en je
collega’s kan beschermen? Meld je direct aan voor de exclusieve nieuwsbriefserie 'Gevaren in de lucht?’ van 3M: www.3m.nl/WIYA