Verhoging van het veiligheidsklimaat staat of valt bij het gedrag van de medewerkers binnen het bedrijf. Organisatieveranderingen alleen zijn niet genoeg: ook van de medewerkers wordt ander gedrag gevraagd. Enerzijds moet men bewust worden van waar ongewenst veiligheidsgedrag toe kan leiden (consequenties) en anderzijds hoe gewenst gedrag bijdraagt aan het veiligheidsklimaat binnen het team of de organisatie.

Gedragsverandering vraagt om integrale benadering

Om het veiligheidsbewustzijn binnen uw bedrijf te verhogen kunt u diverse middelen inzetten, zoals bijvoorbeeld workshops en trainingen. Maar ook e-learning en spelsimulaties kunnen krachtige instrumenten zijn. Juist de variatie van interventies resulteert in een krachtige creatie van veiligheidsbewustzijn! Ook zorgen deze variaties voor een dynamische leeromgeving, waar een team of organisatie uit kan putten voor het beste resultaat.

Kracht van variatie en herhaling

“Herhaling is de kracht van de boodschap,” is een bekende uitspraak. Door kennisoverdracht, het trainen van vaardigheden en diverse veiligheidsbewustzijnsprogramma’s met elkaar te combineren, krijgt de aandacht voor gedragsverandering een repeterend karakter. Zo staat veiligheidsgedrag continu op de kaart, in plaats van te blijven steken in een eenmalig intensief trainingsprogramma of workshopcyclus. Juist door de inzet van e-learning instrumenten, ervaren deelnemers de impact van gedragsverandering nog beter. Het zien van één filmpje waarin de gevolgen van ongewenst veiligheidsgedrag wordt getoond, maakt vaak meer indruk dan duizend woorden. Het gedragsveranderingsmodel (Balm, Gijsbers & Stuijters, 1993) zegt dat iemand open gaat staan voor ander gedrag als invulling gegeven wordt aan de begrippen Begrijpen, Willen, Kunnen. Juist e-learning kan op verschillende manieren invulling geven aan de begrippen Begrijpen, Willen en Kunnen.

Boeien en binden

Het op een leuke, uitdagende en flexibele wijze trainen en instrueren van medewerkers wordt steeds belangrijker. Het blijvend boeien en binden van medewerkers vraagt om aantrekkelijke en gevarieerde werk- en leeromgevingen die uitdagend zijn voor zowel team als individu. Deze uitdaging zit niet alleen in variatie in de leeromgeving, maar zeker ook in de manier en het tijdstip van aanbieden. Het nieuwe werken en flexwerken vraagt immers om een flexibele leeromgeving, zodat een training zelfs thuis gevolgd kan worden. Juist door flexibele leeromgevingen aan te bieden, kunnen deelnemers zelf bepalen wanneer zij tijd reserveren om aan hun eigen ontwikkeling te werken en hun eigen regie hierin willen nemen. Uit onderzoek blijkt dat van de tien prioriteiten van Human Resources, Opleiding & Ontwikkeling op de 3de plaats staat met 31%. (Bron: Raet Hr benchmark 2016). Een ander onderzoek van NIDAP, HRD Trends 2015, wijst uit dat e-learning een grote opmars heeft en hiervoor steeds meer budget vrijgemaakt wordt, evenals voor het inrichten van leerplatformen. Uit ditzelfde onderzoek blijkt ook dat e-learningprogramma’s voor 35% worden ingezet voor thema’s als Kwaliteit en Veiligheid (Bron: Gezondheid,Veiligheid & Arbo).

Storytelling

Om veiligheidsbewustzijn bij medewerkers te verhogen is storytelling een krachtig instrument. Storytelling kan het veiligheidsklimaat versterken of een organisatie door een veranderingsproject helpen. Door storytelling worden medewerkers betrokken bij de kern van het doel, namelijk waartoe het gewenste gedrag moet leiden. Met dit principe leggen de medewerkers zelf verbanden, brengen elementen in beeld, vertellen belevenissen en hun connectie met het gewenste of ‘oude’ gedrag. Juist als storytelling verweven kan worden in een e-learning programma, wordt dit instrument nog effectiever: deelnemers vertalen het verhaal (on)bewust naar hun eigen gedrag en de mogelijke consequenties hiervan.

Criteria aan elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen ondersteunen het leren én de administratieve en ondersteunende processen op een adequate manier. Wel vragen elektronische leeromgevingen meer discipline van de werknemers. Doordat zij in principe op elk moment van de dag “any time, any place” benaderbaar zijn, is controle op voortgang en het daadwerkelijk volgen niet mogelijk op traditionele wijze (zoals met bijvoorbeeld aftekenlijsten). In een elektronische leeromgeving moeten daarom faciliteiten ingebouwd zijn waarmee de leidinggevende de vorderingen van werknemers kan volgen en hen kan aanspreken op de voortgang. Om training aantrekkelijk te houden en te stimuleren dat deelnemers ook daadwerkelijk eigen verantwoordelijkheid nemen, is het belangrijk dat de training interactief en afwisselend is. Dit kan door de integratie van gaming aspecten, zoals bijvoorbeeld een puntensysteem, toe te passen. Daarnaast moet het vooral leuk zijn om te doen (funfactor). Het gebruik van herkenbare scenario’s versterkt het effect. E-learning is waardevol als er verschillende modules en thema’s zijn, waardoor e-learning goed in te bedden is in een reeds aanwezig ontwikkelprogramma. Een opleidingsplan dat aansluit op de individuele of groepsbehoefte en toegespitst kan worden op taken en verantwoordelijkheden. Hiermee kan ook op een laagdrempelige wijze een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers ingericht worden.

Praktische trainingen en workshops in een gevarieerd programma

Intersafe ondersteunt bedrijven bij het verhogen van de veiligheidsperformance met verschillende praktische trainingen en workshops. Door het partnership met Tagpoint is ons trainingsassortiment uitgebreid en verrijkt, zodat wij nog beter kunnen aansluiten op uw behoefte. Onze keuze voor het partnership met Tagpoint is mede gebaseerd op bovenstaande criteria én de diversiteit aan e-learning modules en daarmee een innovatieve e-learning partij voor veiligheidsbewustzijn van dit moment. De modules duren ca. 12 tot 20 minuten per stuk en het e-learning programma van Tagpoint onderscheidt zich met de op kennis gestoelde e-learning programma’s, gericht op het verhogen van veiligheidsbewustzijn. De e-learning modules zijn aantrekkelijk en inzichtelijk door game-elementen, vragen, foto’s, tekeningen, films, experimenten waaraan uw medewerkers interactief kunnen deelnemen. U kunt zelf de timing van de modules bepalen die worden afgerond met een eindtoets. De combinatie van de verschillende interventies is sterk. Zo kun je na een training het onderwerp impulsen blijven geven en de aandacht voor veiligheid top of mind houden.

Kortom: een attractief, gevarieerd e-learning programma wat goed past in een breder opgezet ‘learning development’ programma, dat uw medewerkers boeit én bindt en hierdoor het veiligheidsbewustzijn helpt ontwikkelen. Met deze samenwerking versterkt Intersafe haar aanbod om de veiligheidscultuur in uw organisatie een duurzame impuls te geven.

Neem contact met ons op als u interesse heeft in een demonstratie over deze visuele, eigentijdse aanpak waardoor leren leuk wordt.