Ademhalingsfilters gaan niet eeuwig mee. Als de volledige capaciteit van een gas- en dampfilter is gebruikt, biedt het geen enkele bescherming meer. Een verzadigd deeltjesfilter zal nog steeds beschermen, maar ademen door een verzadigd deeltjesfilter is beduidend moeilijker, met vermoeidheid en een lagere productiviteit tot gevolg. 

Wat is de levensduur van een filter?

De levensduur van een filter kan worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder het type filter, de concentratie van verontreinigingen in de lucht, de ademhalingssnelheid, de vochtigheid en de temperatuur.

De beste werkwijze is om een schema voor het vervangen van filters op te stellen, met een gespecificeerde periode waarna filters moeten worden vervangen. Deze periode kan het beste worden bepaald met behulp van objectieve gegevens en een hulpmiddel voor het schatten van de levensduur, zoals de 3M Service Life-software.

Als alternatief kan een schema voor het vervangen van filters worden ontwikkeld op basis van de gangbare doorbraaktijden voor gas- en dampfilters, of de vollooptijden voor deeltjesfilters, op jouw werkplek, en daarbij een veiligheidsmarge toe te passen. Deze methode is echter minder nauwkeurig omdat ze afhankelijk is van menselijke zintuigen, die subjectief en variabel zijn.

Wanneer dien je dan je filters te vervangen?

Op zijn minst moeten filters worden vervangen wanneer: 

  • Je de verontreiniging kunt proeven of ruiken bij juist dragen van het masker (gas- en damp-of combinatiefilters); 
  • Het moeilijker wordt door het filter te ademen (deeltjes- of combinatiefilters);
  • De houdbaarheidsdatum van het filter is verstreken;
  • Het filter 6 maanden of langer uit de verpakking is (gas- en damp- of combinatiefilters); 
  • Het filter tekenen van beschadiging laat zien. 

Vervang jij je filters vaak genoeg?

3M en Intersafe helpen je graag bij het bepalen of je vaak genoeg jouw filters vervangt. Neem contact met ons op
📧 info@intersafe.eu | 📞 +31 (0)78 618 14 00