De naam Face Fittest komt van de Engelse uitdrukking ‘to fit’. De Face Fittest is een praktische pastest om te zien of het volgelaatsmasker, halfgelaatmasker of stofmasker past bij de persoon die het in gebruik heeft. De Face Fittest bestaat uit fysieke oefeningen om de ‘fit factor’ te bepalen, een visuele check en een persoonlijke toelichting over gebruik en onder­ houd. De ‘fit factor’ geeft aan hoeveel schoner de lucht binnen het masker is ten opzichte van de lucht buiten het masker. Zowel de Face Fittest zelf als het coördinatieproces er omheen leidt tot meer bewustwording bij werkgever en gebruiker. Belangrijk dus, maar wat levert het op?

Face Fittesten: Wat levert het op?

Compliancy

Door regelmatig een Face Fittest op locatie uit te voeren, heeft u direct inzicht in de betrouwbaarheid van de gebruikte adembeschermingsproducten en de manier waarop deze wordt toegepast, ook in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).

Kostenbesparing

Aan de hand van de resultaten van een Face Fittest kunt u de meest optimale adembeschermingsproducten bepalen.

Efficiency

Intersafe maakt samen met u een planning om uw medewerkers te Face Fittesten op uw locatie.

Verhoogde individuele veiligheid

Naast de Face Fittest ontvangt de gebruiker advies over het onderhoud en de wijze van gebruik om het persoonlijk beschermingsmiddel optimaal toe te passen.

Gele Safety Sign voor Face Fittesten

Intersafe is gecertifceerd volgens het gele Safety Sign voor Face Fittesten. De Intersafe medewerkers zijn opgeleid en gecerti ceerd conform het Engelse fit2fit programma. 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.