Graag willen wij de ESF subsidie, in het kader van duurzame inzetbaarheid, onder de aandacht brengen. De ESF subsidie richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

ESF subsidie duurzame inzetbaarheid maak er gebruik van!

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:
• Bedrijfs- of organisatiescan;
• Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers;
• Gezond en veilig werken;
• Leercultuur voor werknemers;
• Aanpassen organisatie van het werk;
• Interne en externe mobiliteit;
• Flexibele werkcultuur;
• Arbeidstijdenmanagement.

Enkele van die voorwaarden zijn dat de subsidie per project maximaal 50% van de projectkosten bedraagt. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-. De totale subsidiepot bedraagt € 22.000.000,-. De subsidie is alleen van toepassing voor inzet van externe adviseurs, waarbij de medewerkers actief betrokken zijn en het adviesproject mag niet langer dan 10 maanden duren.

Verschillende van bovenstaande thema’s bieden ook ruimte een bedrijfsorganisatiescan uit te voeren. Deze scan helpt om de veiligheidscultuur in kaart te brengen, aangevuld met programma’s om gewenste veiligheidsgedrag te bevorderen.

Op 15 oktober 2014 gaat het aanvraagtijdvak open. Tot en met 7 november 2014, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Onze ervaring is dat u er snel bij moet zijn voor subsidieverstrekking in aanmerking te komen.

De Safety & Health experts van Intersafe hebben veel ervaring met het uitvoeren van bedrijfsorganisatiescans op het gebied van veiligheidscultuur, opzetten en organiseren van veiligheids bewustzijn campagnes, workshops en trainingen op diverse niveaus.
Graag willen wij daarom nu al met u van gedachten wisselen over onze mogelijke bijdrage aan het bevorderen van het duurzaam inzetten van de medewerkers.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp, zie: www.agentschapszw.nl en u kunt contact opnemen met Cyril Litjens via E C.Litjens@intersafe.eu of M +31 (0)6 511 85 548.