Werknemers vormen de motor van iedere organisatie. Het belang van vitale, gemotiveerde werknemers neemt steeds verder toe, zeker nu de pensioenleeftijd steeds verder stijgt. Met de missie “toegewijd onze klanten voorzien van onze oplossingen en expertise om voortdurend de veiligheid en het welzijn van hun medewerkers te verbeteren op het werk” spant Intersafe zich doorlopend in om arbeidskrachten gezond en veilig aan het werk te houden.


Duurzame inzetbaarheid op het werk, eigen verantwoordelijkheid?

Bedrijven, zorg- & inkomensverzekeraars en de overheid worden zich steeds beter bewust van het belang van duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Maar die inzetbaarheid, wiens verantwoordelijkheid is dat? HR professionals, vitaliteitscoaches, onderzoekers en beleidsmensen bogen zich over deze vraag tijdens het Maatschappelijk Café “Duurzame inzetbaarheid op de werkplek, eigen verantwoordelijkheid?” november 2013 in Perscentrum Nieuwspoort.
Tijdens het Maatschappelijk Café, dat onder leiding stond van dagvoorzitter Caroline Peeck (senior adviseur bij Schuttelaar & Partners) spraken Annemiek Wortman (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Toon Wennekers (FNV Bondgenoten), Rob Janse (Tata Steel) en Bram Sluis (Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen) over duurzame inzetbaarheid, elk vanuit hun eigen expertise. De sprekers werden ondervraagd door het panel, dat bestond uit Quinty Danko (Management Scope Business Media) en Aldo Houterman (Academisch Medisch Centrum Amsterdam). Schuttelaar & Partners hebben dit Maatschappelijk Café georganiseerd in samenwerking met ZonMW en RIVM Centrum Gezond Leven. Hoewel alle aanwezigen het belang van duurzaam inzetbare medewerkers onderschrijven, liepen de meningen over de manier waarop en de verantwoordelijkheid uiteen. Goed leiderschap en vertrouwen in een organisatie kwamen echter als rode draad terug in de verhalen. 

Hier volgt een samenvatting van 4 sprekers
Annemiek Wortman
Het debat over de verhoging van de AOW-leeftijd zette het onderwerp “duurzame inzetbaarheid van de medewerker” hoog op de politieke agenda. Hierop startte ministerie van Sociale Zaken het project Duurzame Inzetbaarheid. Annemiek Wortman, projectleider Duurzame inzetbaarheid: “Er gebeurt al veel. Toch hebben we het idee dat het nog beter en sneller kan. Er is ontzettend veel waardevolle kennis en praktijkervaring bij publieke, private en wetenschappelijke organisaties. Met dit project creëren we een platform dat deze informatie bundelt”. Het project richt zich op de peilers gezondheid, scholing en mobiliteit. Uit onderzoek blijkt dat er binnen veel organisaties nog ruimte is voor verbetering op deze punten. Wortman: “Duurzame inzetbaarheid is zowel in het belang van werkgever als werknemer. Een goed strategisch inzetbaarheidsbeleid kan de werkgever direct geld opleveren. Werknemers hebben er direct belang bij om gezond te zijn en interessant te blijven voor de markt. ”Ruim 5.000 personen hebben inmiddels één van de bijeenkomsten van “Duurzame inzetbaarheid” bijgewoond. Ook de site wordt goed bezocht. “Duurzame inzetbaarheid staat inmiddels op de agenda. Het is een olievlek die zich langzaam uitbreidt. Maar we zijn er nog niet!”.

Toon Wennekers
Toon Wennekers, hoofdbestuurder en bondsecretaris bij FNV Bondgenoten, is ervan overtuigd dat het huidige werkklimaat in Nederland de inzetbaarheid van medewerkers sterk beïnvloedt. “FNV maakt jaarlijks vele afspraken over de veiligheid en gezondheid van werknemers. Maar zaken als vertrouwen, trots en loyaliteit kun je niet in afspraken vastleggen.” Volgens Wennekers voelen steeds meer werknemers zich niet meer verbonden met hun werk. De mondialisering en de economische crisis dragen hieraan bij. “Neem bijvoorbeeld mensen in de productie. Steeds vaker wordt de productie voor een groot deel uitbesteed aan externe partijen. De verantwoordelijkheid van de werknemer wordt zo steeds kleiner. Mensen verliezen hiermee hun trots en verbondenheid met het product en/of het bedrijf. Ook zijn veel werknemers bang hun werk te verliezen aan een externe partij.” Bedrijven moeten het vertrouwen en de verbondenheid van de medewerker terugwinnen met goed leiderschap, het bieden van een toekomstperspectief en persoonlijke belangstelling van de werknemer.

Rob Janse
Dankzij jarenlange sterke investering in veiligheid, is Tata Steel het veiligste metaalbedrijf van Europa. Na veiligheid richt het bedrijf zich nu op de gezondheid van de werknemers. “Gezondheid moet – net als veiligheid –  een vanzelfsprekend thema worden”, aldus Rob Janse, HR Director STRIP products Main Land Tata Steel. Janse is HR verantwoordelijke voor zo’n 5000 werknemers. “Ons bedrijf is natuurlijk ontzettend groot. Maar de werknemers in IJmuiden werken vaak al jarenlang in dezelfde ploeg. Ze hebben dus een verleden met elkaar, in een relatief kleine en vertrouwde omgeving”. Tata Steel zoekt de oplossing voor gezonde medewerkers niet in nieuwe meetinstrumenten. Volgens Janse zijn het vooral de leidinggevenden die een belangrijke rol spelen. Zij kunnen individuele issues signaleren en hierop inspelen. “De overheid trekt zich op allerlei fronten terug. Fysiotherapie en diëtetiek zijn bijvoorbeeld voor een groot deel uit de zorgverzekering verdwenen. Als een leidinggevende ziet dat een medewerker hiermee worstelt, kunnen wij bijspringen.” Janse zit regelmatig met zorg- en inkomenverzekeraars
en vakbonden rond de tafel om het thema ‘gezondheid’ te bespreken. “Ik hoop dat de discussie zich in de toekomst minder gaat richten op wie gaat betalen, en meer op hoe we het gaan oplossen. Want dat is toch het meest relevante deel van de discussie.”

Bram Sluis
De Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen streeft naar actief lerende leerlingen. “Een actief lerende leerling bereik je alleen met actief lerende medewerkers,” aldus Bram Sluis, voorzitter van het College van Bestuur van de scholengemeenschap. Sluis is trots op de cultuurverandering die een paar jaar geleden op gang is gekomen. “De oude onderwijscultuur was een dichtgeregelde samenleving met weinig uitdaging en veel routine. Medewerkers werden niet uitgedaagd. Ze volgden precies het schoolboekenprogramma.” Sluis realiseerde zich dat er iets moest gebeuren. “Ik ben met de leerkrachten gaan praten. Ik heb hen en mezelf veel kritische vragen gesteld. Er werden problemen benoemd, maar er kwamen ook oplossingen.” Met de Kroon op het Werkprijs in 2009 voor ‘vernieuwend en effectief gezondheidsmanagement’ kregen de schoolleiding en de docenten nog meer de smaak te pakken. Volgens Sluis bestaat er geen standaardoplossing voor bijvoorbeeld een hoge (ervaren) werkdruk. De schoolleiding stimuleert docenten hun eigen ruimte te pakken, hun professionaliteit te laten zien. “Goede ideeën moet je honoreren. En timmer niet alles dicht met regels of afspraken.” Dit jaar wordt voor het eerst het jaarplan door de docenten geschreven. Een nieuwe stap voor de RSG. Sluis heeft er het volste vertrouwen in: “Eigenlijk is het gewoon een kwestie van belangstelling voor elkaar. En altijd terug te gaan naar je visie, namelijk de actief lerende leerling.”

Ook Intersafe blijft altijd in beweging. Samen met u kijken wij graag naar de mogelijkheden om de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers te borgen. Zo blijven ook úw arbeidskrachten duurzaam inzetbaar op en aan het werk.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.