Het inademen van gezonde lucht is van levensbelang. Om de toegang tot schone lucht tijdens industriële processen te kunnen waarborgen, zijn soms extra maatregelen nodig, zoals adembescherming en gasdetectie-apparatuur. Maar, met alleen de aanschaf van adembescherming en/of gasdetectie bent u er nog niet: de betrouwbaarheid van dergelijke apparatuur staat of valt bij degelijk onderhoud.

Denk niet te luchtig over onderhoud

Gasdetectie
Het gevaar van schadelijke gassen zit ‘m vooral in het feit dat u ze niet ziet. De concentratie gas kan zodoende tot gevaarlijke hoogtes stijgen zonder dat u dit in de gaten heeft. Een gasdetector biedt in dit geval uitkomst: deze apparatuur laat door middel van een duidelijk waarschuwingssignaal weten wanneer de concentratie schadelijke gassen te hoog dreigt te worden of wanneer het zuurstofgehalte te ver daalt. Wilt u daarnaast ook inzicht in de soort(en) gas(sen) en de exacte hoeveelheid op de plaats van de meting, dan dient u een ander model gasdetector aan te schaffen. Intersafe adviseert u hierbij graag over de mogelijkheden.

Beheer en onderhoud gasdetectie
Of u een gasmeter alleen gebruikt als waarschuwingssysteem of dat u exacte metingen wilt verrichten: in beide gevallen is betrouwbaarheid van levensbelang. Uw gasdetectie-apparatuur vraagt daarom om gedegen onderhoud. Werkt u met onderhoudsvrije gasmeters, dan volstaat vaak een bumptest met kalibratiegas vóór ieder gebruik. Andere gasmeters moeten niet alleen vóór ieder gebruik een nulmeting ondergaan, maar daarnaast ook maandelijks onderworpen worden aan een bumptest met kalibratiegas. Verder vereist de algemene richtlijn minimaal een jaarlijkse (volgens de meeste fabrikanten een halfjaarlijkse) controle op werking van de elektronica, een kalibratie en -indien nodig- vervanging van de sensoren. Ook de behuizing en eventuele accessoires dienen minimaal eenmaal per jaar te worden gecontroleerd.

Adembescherming
In sommige gevallen is alleen gasdetectie niet genoeg: de wetenschap dat giftige gassen aanwezig zijn, maakt het nog niet mogelijk inademing ervan te omzeilen. Het belang van adembescherming mag door niemand worden onderschat: gassen en dampen, maar ook kleine stofdeeltjes, kunnen op korte of lange termijn grote schade aanrichten aan de gezondheid, denk maar aan het gevaar van asbest. Niet voor niets valt alle adembescherming onder pbm-klasse 3, de klasse met de hoogste risico’s. Er zijn verschillende typen en modellen adembescherming op de markt, variërend van de relatief simpele (en onderhoudsvrije) stofmaskers in beschermklasse FFP1, FFP2 of FFP3 tot complete systemen voor afhankelijke of onafhankelijke adembescherming. Als u voor onafhankelijke adembescherming kiest, dan zijn uw werknemers niet afhankelijk van de kwaliteit van de lucht in de omgeving. Dit type onafhankelijke adembescherming moet gebruikt worden onder omstandigheden bij direct levensbedreigende omstandigheden, zoals werken in “besloten ruimten” of werken met kankerverwekkende stoffen, bij hoge concentratie gevaarlijke stoffen, etc. (bron:www.arbouw.nl).

NEN-EN 529:2005
De aanschaf van het persoonlijke beschermingsmiddel (pbm) is de eerste stap naar veilig werken. Zonder gedegen onderhoud loopt u het risico dat uw adembescherming een schijnbescherming wordt. Aart-Jan van Ek, Category Manager bij Intersafe: “Adembescherming staat of valt bij gedegen onderhoud. De apparatuur moet immers niet alleen functioneren, maar ook blíjven functioneren.” De NEN-EN 529:2005 biedt aanbevelingen voor de selectie, het gebruik, de zorg en het onderhoud van adembescherming. De inhoud van deze norm is niet mis te verstaan: de werkgever is en blijft wettelijk verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik én het onderhoud van adembeschermende middelen. Een klip en klare norm dus, die helaas niet altijd even gemakkelijk in praktijk wordt gebracht.

‘Papieren’ bescherming
Hoe weet u nu of de pbm’s die u ter beschikking stelt, uw werknemers ook daadwerkelijk beschermen? Hoe zorgt u ervoor dat de beschikbare middelen de juiste bescherming blijven bieden? En, last but not least, hoe borgt en beheert u dit proces? Weet u niet of uw werknemers de middelen (op de juiste manier) gebruiken, dan zult u moeten zorgen voor training en toezicht. Kunt u niet volmondig JA antwoorden op de vraag of de gebruiker voldoende is beschermd, dan zult u de apparatuur moeten laten testen. Het klinkt wellicht als een open deur, maar aan adembescherming die alleen op papier bestaat, heeft u niet veel.

Vier vragen
De meeste organisaties denken goed na over de aanschaf van adembeschermingsmiddelen. Helaas besteden lang niet al deze organisaties evenveel aandacht aan het periodiek onderhouden ervan. Aart-Jan van Ek: “Heb je adembescherming nodig in je organisatie, zorg er dan voor dat het gehele proces omtrent deze adembescherming goed verloopt: de aanschaf, de instructies en trainingen, het toezicht én het onderhoud.” Met gedegen onderhoud wordt de levensduur van de adembeschermingsmiddelen immers verlengd en de veiligheid van de gebruiker vergroot.

Een goedlopend onderhoudsproces begint met het beantwoorden van de volgende vier vragen:
1. Waar wordt de adembescherming opgeborgen na gebruik en tijdens de pauzes?
2. Worden de maskers voor gebruik gecontroleerd op eventuele vervuiling of beschadiging?
3. Hoe en door wie worden de pbm’s gereinigd?
4. Welk onderhoud kunt u zelf doen en waar heeft u een externe partij bij nodig?

De antwoorden op deze vier vragen vormen de basis voor het antwoord op de hamvraag: bieden de door u verstrekte middelen ook op termijn de juiste bescherming? Indien u het antwoord op deze vraag schuldig moet blijven, is het tijd om in actie te komen.

Tijd voor actie
Intersafe Services kan u assisteren bij het onderhoud van uw gasdetectie en adembescherming. Een werkplaats met gecertificeerd en getraind personeel staat tot uw beschikking. Het onderhoud kan worden uitgevoerd in onze werkplaats in Dordrecht of, als u dat liever wilt, bij u op locatie. Ook bij het beheren van uw producten kan Intersafe Services behulpzaam zijn. Al uw apparatuur kan worden geregistreerd in de online tool www.matman.intersafe.eu. Dit is een web-based tool waarin u de staat van al uw gasmeters en adembeschermende producten inzichtelijk kunt maken. Zo bent u altijd in control. Het gebruik van deze software is gratis als onderdeel van onze onderhoudscontracten.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.