Nieuwe visie en strategie Lyreco

Waar, wanneer, hoe en waarom werken we? Het antwoord op die vragen varieert door de tijd. De wereld is geen dag hetzelfde en onze werkplek verandert continu mee. We zijn niet altijd meer aan een vaste plek gebonden. Collega’s die vroeger een bureau deelden, delen nu een scherm op misschien wel duizenden kilometers afstand. Andere prioriteiten leiden tot andere behoeftes. Behoeftes die wij als Intersafe, onderdeel van Lyreco, nog steeds graag invullen vóór ze ontstaan. Bij die ambitie hoort een nieuwe visie en heldere strategie: GREAT2026.

‘A Great Working Day. Delivered.’ Via die pay-off maakte Lyreco vorig jaar de hernieuwde visie bekend. De kern van die overtuiging: wij leveren op een betrouwbare, maatschappelijk verantwoorde manier alles wat je nodig hebt voor je werkplek, zodat jij je kunt focussen op wat echt belangrijk is. Lyreco stamt uit 1926 en is met ruim 10.000 medewerkers actief in 15 landen. Hoewel we inmiddels natuurlijk veel meer doen, is de core business van Lyreco nog steeds kantoorartikelen. Dat we onze organisatie en onze wereld moeten spiegelen aan de veranderende tijd, is dan ook logisch.

De mens centraal

Maar hoe geven we die verandering vorm? Waar beginnen we en welke wegen kunnen we bewandelen? Het antwoord kregen we met de nieuwe strategie: GREAT2026. Hierin schetst de directie van Lyreco onze stip aan de horizon, de strategie om dat punt te behalen én hoe ze tot dit plan zijn gekomen. Mensen tevreden stellen wás en ís nog steeds onze grootste drijfveer. De strategie is daarom niet aan de directietafel geschreven, maar deze is tot stand gekomen door goed te luisteren naar onze klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders. Aan de hand van vele interviews, workshops en online enquêtes brachten we in kaart hoe mensen ons zien, wat ze belangrijk vinden en wat ze van ons verwachten. Hieruit vloeiden vier doelen die we in 2026 bereikt willen hebben: 90% medewerkers- en klanttevredenheid, 100% CO2-neutraal ondernemen en weer net zo innovatief en ondernemend zijn als Lyreco ooit was. In 2026 willen we dan ook minimaal 100 nieuwe initiatieven hebben opgestart.

‘Mensen tevreden stellen wás en ís nog steeds onze grootste drijfveer.’

Intersafe2026

Behalve uit deze vier doelen omvat de strategie een vijftal pijlers. Naast de ambitie om een b2b-platform te realiseren met enkel ‘groene’ producten en in 2026 90% van de omzet te halen uit duurzame producten en diensten, is de belangrijkste pijler voor Intersafe: Accelerate Safety. Het streven is om met Intersafe als ‘Safety Business Unit’ van Lyreco marktleider te worden in Europa op het gebied van veiligheid op de werkplek. Dit betekent dat we de ‘Intersafe way of work’ ook uitrollen naar andere landen waar Lyreco actief is. Vanuit Nederland ondersteunen we hen met kennis, trainingen, diensten en oplossingen. Wat het voor u betekent? Dat u nog steeds dezelfde aandacht en toewijding mag verwachten die u van ons gewend bent. En uiteindelijk steeds meer!’

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze visie en strategie? Neem dan contact met ons op
📧 info@intersafe.eu
📞 +31 (0)78 618 14 00