Ja, gewaagd was het wel. Een als koning verklede acteur (in de Carnavalsperiode) tegenover zo’n 175 stoere wegenbouwers zetten. En dan de zaal zo ver zien te krijgen de koning er van te overtuigen dat hij zijn fraai bewerkte kroon en ranke schoenen echt zal moeten ruilen voor een beduidend minder elegante veiligheidshelm en oerdegelijke veiligheidsschoenen. Maar dat lukte wonderwel. Nog veel belangrijker; het ‘koninklijke’ bezoek leidde tot een ander veiligheidsgedrag bij Rasenberg Infra.

De Koning verruilt zijn kroon voor een helm

“Sinds we deze Veiligheidsdagen hebben gehouden, zien we een duidelijke stijging van het aantal meldingen van onveilige situaties,” zo stelt Joey de Groot tevreden vast. Hij is hoofd KAM (Kwaliteit, Arbo, Milieu) bij de bijna 100-jarige wegenbouwer, die onderdeel is van Strukton Civiel. Méér meldingen; dat lijkt niet iets om trots op te zijn. Maar dat zijn ze dus wél, want met het programma 24Safe (zie kader) haalt de onderneming alles uit de kast om ‘samen scherp te zijn op veiligheid’. Een belangrijk element daarvan is elkaar kunnen én durven aanspreken op onveilige situaties.

‘Omdenken’
De basis voor 24Safe werd twee jaar geleden gelegd. Dat begon bovenaan, door directieleden bij elkaar te zetten ‘in een hok’ om de neuzen in één richting te krijgen. Dat was vooral een kwestie van ‘omdenken’. Door de crisis in de bouw zijn veel ogen gericht op bezuinigen waar het kan en geld te verdienen waar mogelijk. Dan dreigen zaken als kwaliteit en veiligheid sluitposten te worden. Joey: “Hier hebben we precies andersom geredeneerd. Als we beginnen met veilig werken, dan lever je vanzelf kwaliteit, dan haal je ook je planning en aan het einde van de rit hou je ook nog geld over.” Begin dit jaar kreeg het programma steeds meer vorm en was er ook een apart logo voor ontworpen. Voor de officiële lancering nam het bedrijf Intersafe in de arm. Rasenberg en Intersafe kennen elkaar al een langere tijd, maar door de overname van Rasenberg Infra door Strukton Civiel is dit contact geïntensiveerd.

Speelse aanpak
Cyril Litjens (Consultancy Manager bij Intersafe) vond het een uitdaging toen hem gevraagd werd na te denken over een pakkende lancering van 24Safe binnen Rasenberg. De introductie moest ludiek en aansprekend zijn, en bovendien alle medewerkers meteen aan het (veiliger) werk zetten. Om de link te maken naar de nieuwe Infra-line kledinglijn die Rasenberg medio september gaat afnemen, kwam de ‘denktank’ uit op ‘de kleren van de koning’. Een koning, gespeeld door een trainingsacteur, en zijn twee deftig aangeklede raadslieden (Cyril Litjens en een arbeid & organisatie deskundige van Intersafe) gaan een bezoek brengen aan een bouwplaats, maar dan zullen ze wel andere kleding aan moeten dan hun dagelijkse dracht. En dat mochten de medewerkers ze aan het verstand brengen! Die speelse aanpak werkte verrassend goed. Litjens: ”Het maakte veiligheidsgedrag ‘down to earth’. Iemand aanspreken op onveilig gedrag – en zeker een koning! – is best lastig en niet vanzelfsprekend. Maar in deze setting werkte het. We hadden een carrousel bedacht bestaande uit drie activiteiten; advies geven welke persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) de koning moest dragen in een heus atelier ingericht met de pbm’s van Infra-line. Dat versterkte het gevoel dat je trots mag zijn op pbm’s die helpen veilig te werken. Tweede onderdeel bestond uit de dialoog aangaan met elkaar over veiligheid middels prikkelende stellingen. Het derde onderdeel was de koning motiveren zijn kroon en gelakte schoentjes te verwisselen voor een Veiligheidshelm en -schoenen. En de verkleedpartij deed goed zijn werk; als ik hier in een net pak had staan vertellen over nut en noodzaak van pbm’s had dat nooit tot zoveel interactie geleid.”

Mooiste compliment
‘De kleren van de koning’ was overigens maar één onderdeel van de kickoff die in totaal een hele dag duurde en die drie dagen op rij (telkens met zo’n 60 deelnemers) werd gehouden. Een andere workshop was getiteld ‘aanspreken op onveilig gedrag’ en ook daar werd een trainingsacteur ingezet om de werkelijkheid zo getrouw mogelijk te benaderen. Alle deelnemers vulden na afloop evaluatieformulieren in, en een fraaie 8 voor de workshops vormde het bewijs dat hiermee in de roos was geschoten. Litjens: ”Een mooi resultaat, maar het allermooiste compliment vind ik dat het aantal meldingen omhoog is gegaan. Dat betekent dat de medewerkers de dialoog aan durven gaan en open staan voor verbeteringen.” En er was trouwens nóg een complimentje aan de bedenkers; Rasenberg Infra heeft Intersafe gevraagd alvast na te gaan denken over de Veiligheidsdagen van volgend jaar.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.