Onze integrale aanpak wordt door onze klanten gewaardeerd. In de reacties wordt de meerwaarde en het onderscheidend vermogen ten opzichte van onze concullega’s (h)erkend. Juist de integrale aanpak ondersteunt bedrijven om ‘compliant’ te worden, daar waar ze dit nog niet zijn. In dit artikel vragen we aandacht voor de categorie ‘Instructie, keuringen en onderhoud’. Specifiek in deze categorie biedt Intersafe diverse oplossingen die u ondersteunen om ‘in compliance te komen en te blijven’.

De impact van integrale benadering

Integrale aanpak is oplossingsgerichte aanpak

Thema’s zoals duurzame inzetbaarheid en werkdruk vormen bij veel bedrijven de kern van het gebied waarop onze ondersteuning wordt gevraagd. De praktijk wijst uit dat onze integrale aanpak zijn vruchten afwerpt en ondersteunend werkt op het gebied van daadwerkelijke probleemoplossing. Wij richten ons op de behoeftes van u als klant: van nulmetingen van risico’s tot specificatie en selectie van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm), naar bestellen en het uitgeven aan de werknemer. Van instructie, keuring en onderhoud tot het leveren van een bijdrage aan een gezonde veiligheidscultuur waarin de individuele medewerker intrinsiek gemotiveerd wordt tot gewenst gedrag. Een aanpak waar wij trots op zijn!

In compliance komen en blijven door training, instructie en onderhoud

Uit jurisprudenties van bedrijfsongevallen blijkt dat het geven van voorlichting over de risico’s en hoe daar op een adequate wijze tegen te beveiligen, een belangrijk toetsmoment is, of de werkgever zijn zorgplicht heeft nageleefd. Vaak blijkt het gebrekkig registreren van deelname van een medewerker aan de voorlichting het struikelblok met betrekking tot de aantoonbaarheid van de zorgplicht. Intersafe geeft met inzet van Tagpoint antwoord op dit probleem aangezien dit e-learning programma automatisch registreert wie de modules gevolgd heeft. Dit geldt eigenlijk ook bij de (wettelijke) onderhoudsplicht van verschillende (arbeids)middelen die jaarlijks gekeurd en of gekalibreerd dienen te worden. Of die na een bepaalde periode vervangen dienen te worden. Denk bijvoorbeeld aan harnasgordels, hijsmiddelen, brandblussers et cetera. Ook hier is de administratielast en het actueel houden een grote uitdaging die
veel tijd kost. Door het inzetten van intersafe.matman.eu, heeft Intersafe een digitaal systeem dat 24/7 inzicht geeft in de status van de middelen en de administratielast vermindert. Anderzijds krijgt ‘onderhoud’ aan de medewerkers meer aandacht. Enerzijds door de vergrijzing danwel door het monitoren van bijvoorbeeld potentiele gezondheidsrisico’s. Denk hierbij aan het uitvoeren van audiometrie onderzoek, visusonderzoek, maar zeker ook fittesten (adembescherming). Intersafe heeft dit thema ondergebracht in een nieuwe service ‘het PBM Fit-programma’. Belangrijk doel van dit programma is dat de medewerkers goed uitgerust zijn met persoonlijke beschermingsmiddelen en bewust zijn deze te dragen, te reinigen en te onderhouden. Deze services worden door u zeer positief ontvangen en onder andere ingezet als onderdeel van een veiligheidsdag.

Help ons een roadmap te ontwikkelen

Met uw hulp kunnen wij door onze integrale benadering komen tot een ‘roadmap’ die een bijdrage levert aan uw ambities. Deze roadmap moet ertoe leiden dat de individuele medewerker veilig en gezond zijn werkzaamheden kan uitvoeren, met zo min mogelijk verstoringen in het primaire proces, waarbij thema’s als werkdruk en duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda staan en horen. Maakt u deze reis samen met ons? Wij kijken ernaar uit!

Meer weten?

Voor meer informatie over de veiligheidsklimaatenquête of onze interventies kunt u contact opnemen met Cyril Litjens, Safety Business Manager.