Overal waar hoofdletsel kan ontstaan, komt de veiligheidshelm of stootpet in beeld. Het dragen van een veiligheidshelm of een stootpet is niet gebonden aan bepaalde beroepen of werkmethoden. Het enige criterium is: de risicofactoren op de werkplek zelf. Iedereen die vervolgens op die werkplek komt, moet de voorgeschreven hoofdbescherming dragen.

Combineren van hoofd en gehoorbescherming

Een industriële veiligheidshelm is een persoonlijk beschermingsmiddel dat het hoofd moet beschermen tegen een groot aantal gevaren. Deze gevaren kunnen alleen of in verschillende combinaties voorkomen.
De diverse soorten gevaren kunnen onder andere zijn:

 • Botsing/stoten/schampen;
 • Indringing;
 • Spatten van gesmolten metaal of chemicaliën;
 • Koude/hitte;
 • Verbranding;
 • Verontreiniging;
 • Elektrische stroomdoorgang.

Een stootpet geeft alleen beperkt bescherming, zoals bij:

 • Stoten en schampen;
 • Hygiëne (b.v. voedingsindustrie).

Normen, markeringen en prestatie-gegevens 
Er zijn 2 belangrijke Europese richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen. Richtlijn 89/686/EEG betreft de specifieke product eisen die gesteld worden aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Richtlijn 89/656/EEG gaat over toepassing, gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen. Pbm’s moeten geschikt zijn voor de drager en het doel. Indien er meer dan één pbm moet worden gebruikt, moeten deze wel compatibel zijn. Een pbm mag alleen worden gebruikt voor het vooropgestelde doel en volgens de instructies van de fabrikant. Voor hoofdbescherming gelden verschillende Europese normen, afhankelijk van de soort hoofdbescherming. De hoofdbescherming moet duidelijk voorzien zijn van de nodige markeringen en van optionele gegevens.

Europese normen

 • EN 812:2012 Industriële stootpetten;
 • EN 397:2012 Veiligheidshelmen;
 • EN 14052:2005 Veiligheidshelmen met hoog beschermingsniveau;
 • EN 50365:2002 Veiligheidshelmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties (1000 V ac of 1500 V dc);
 • EN 12492:2012 Helmen voor bergbeklimmers;
 • EN 443 Brandweerhelmen.

Belangrijk bij EN 397: de markering van de helmschaal
Aan de binnenzijde van de helmschaal vindt u informatie over de norm en eventuele aanvullende keuringen waaraan de helm voldoet.

Voorgeschreven markering

 • CE-teken: deze geeft aan dat het product voldoet aan de EU-richtlijnen (Conformité Européenne);
 • Nummer achter of onder het CE-teken: nummer van de onafhankelijke certificerende instantie;
 • EN 397: aanduiding van de norm;
 • Productiedatum;
 • Naam of aanduiding fabrikant;
 • Materiaal waarvan de helmschaal is gemaakt.

Optionele gegevens

 • 440 V ac: bestand tegen contact met elektrische kabels tot 440 Vac;
 • -20°C of -30°C: te gebruiken bij lage temperaturen;
 • +150°C: te gebruiken bij hoge temperaturen;
 • MM (Molten Metal): getest op bescherming tegen rondvliegende, gesmolten metaalspatten;
 • LD (Lateral Deformation): getest tegen belasting vanuit de zijkant van de veiligheidshelm, bijvoorbeeld bij het beklemd raken van de veiligheidshelm.

Combineren van hoofd- en gehoorbescherming
Veiligheidshelmen lenen zich uitstekend voor het combineren met andere beschermingsmiddelen: gehoorbeschermers, veiligheidsbrillen en gelaatsschermen. Steeds meer veiligheidshelmen zijn voorzien van een (standaard)aansluiting voor deze middelen. Gezamenlijk kunnen deze systemen een uitstekende bescherming van het gehele hoofd bieden. Voordat deze bescherming gegarandeerd kan worden moet aan een aantal eisen worden voldaan. De norm EN 352-3 Gehoorkap met helmbevestiging. De fabrikant dient de combinatie van veiligheidshelm en gehoorkap ter goedkeuring aan te brengen. Uitgangspunt is de veiligheidshelm, die nu als hoofdband dient. Verder gelden dezelfde testen als een reguliere gehoorkap met hoofdband. De test wordt gedaan met 3 verschillende hoofdmaten S (small), M (medium) en L (large). De hoofdmaten komen uit de norm EN 397 voor industriële veiligheidshelmen. Het is dus mogelijk dat de combinatie wordt gecertificeerd voor één, twee of alle drie de maten. In een tabel in de gebruiksaanwijzing moet aan de gebruiker worden duidelijk gemaakt welke combinaties gekeurd zijn. In het CE certificaat van de gehoorkappen met helmbevestiging staat ook aangegeven welke helmcombinaties zijn goedgekeurd met daarbij de hoofdafmetingen. Indien de combinatie niet is gekeurd en niet in het CE certificaat is vermeld, is de combinatie geen pbm. 3M heeft verschillende combinaties met de Peltor gehoorkappen in bijvoorbeeld Peltor X en Peltor communicatie gehoorkappen gekeurd.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.