Practice what you preach… De missie van Veolia is ‘Resourcing the world’. Met afvalmanagement, water- en energieservices voor haar klanten, draagt het internationale bedrijf bij aan de toegankelijkheid, het behoud en het ontwikkelen van nieuwe grond- en brandstoffen. “Zelf het goede voorbeeld geven, is dan ook logisch”, vindt Contractmanager van Veolia Nederland, Klaas Booy. Daarom werken Veolia en Intersafe sinds 2017 samen aan retourlogistiek en circulariteit van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).

Van jas tot jas...

Grote ‘energiemeters’ aan de muur van het kantoor in Nieuwegein geven meteen een goede indruk van wat Veolia zoal voor bedrijven doet. De meters geven realtime inzicht in het energieverbruik van enkele klanten, eigen vestigingen en energiecentrales. “We leveren en beheren energie voor deze bedrijven”, legt Klaas uit. “We proberen een energiebesparing te behalen door tijdig bij te sturen en oplossingen te leveren die bijvoorbeeld reststromen omzetten in energie.” Het is maar één van de vele diensten van Veolia. Het bedrijf beheert en onderhoudt onder andere gebouw gebonden installaties, biomassa-installaties, verzorgt afvalwaterzuivering en realiseert warmte-koudenetwerken. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn circulaire economie en energietransitie. “Ook intern. Daarom zijn we gestart om de bedrijfskleding van onze medewerkers onder de loep te nemen.”

Stap voor stap

Intersafe was ..n van de partijen die in maart 2016 inschreef op de aanbesteding van bedrijfskleding. De vier belangrijkste criteria waren veiligheid, uniformiteit, comfort en circulariteit. “De eerste drie waren niet de grootste uitdaging, maar qua circulariteit waren de fabrikanten van kleding en schoenen twee jaar geleden nog niet zover als nu”, beschrijft Martijn Wijnings, Key Accountmanager van Intersafe. Toch verdiende Intersafe begin 2017 het contract. “Naast kwaliteit overtuigde Intersafe ons met hun duidelijke visie op circulariteit”, verklaart Klaas. Martijn onderschrijft dat: “Ten opzichte van de landen om ons heen, heeft Nederland echt een voortrekkersrol op het gebied van circulariteit. Daar spelen wij als Intersafe graag op in.” Ook gevoed door de vraag vanuit de markt trekt Intersafe daarom samen met de fabrikanten op. Ze slaan zo een brug tussen klant en fabrikant en pakken de rol van system integrator. “Er zijn vanaf begin 2016 tot nu veel stappen gemaakt”, beaamt Martijn. “De eerste volledig circulaire veiligheidsschoen van EMMA is het mooie bewijs van deze ontwikkeling.”


Veolia in vogelvlucht

Veolia Nederland maakt onderdeel uit van Veolia Groep en is reeds 40 jaar actief in Nederland. Veolia groep is wereldleider op het gebied van geoptimaliseerde energie- en milieutechnologie. Met bijna 169.000 medewerkers wereldwijd ontwerpt en implementeert Veolia water, afval en energiemanagement oplossingen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van steden en industrieën. Door haar drie complementaire activiteiten helpt Veolia bij het verschaffen van toegang tot grond- en brandstoffen, het behoud van, en het ontwikkelen van nieuwe grond- en brandstoffen. In 2017 heeft Veolia groep 96 miljoen mensen voorzien van drinkwater en het afvalwater verwerkt van 62 miljoen mensen, 55 miljoen megawatt energie opgewekt en 47 miljoen metrische ton afval omgezet in nieuwe materialen of energie. Veolia Environnement (beursgenoteerd bij Paris Euronext: VIE) heeft in 2017 een geconsolideerde omzet behaald van € 25,12 miljard (USD 30,1 miljard). www.veolia.com

Veolia in vogelvlucht


‘Vier in, vier uit’

De stappen naar circulariteit leidden bij Veolia tot een goede retourlogistiek. “Circulair of niet, álle werkkleding en pbm kunnen op onze locaties worden ingeleverd”, schetst Klaas. “Shirts, jassen, broeken, schoenen, helmen, truien… Met ongeveer 600 medewerkers die bedrijfskleding dragen loopt de hoeveelheid kleding behoorlijk op.” De retourlogistiek wordt gefaciliteerd door specialist COFA die ook voor de ontmanteling en recycling van de producten zorgt. Het bedrijf zet hier voornamelijk mensen voor in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo levert Veolia ook een belangrijke bijdrage aan ‘social return’ en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). “Wat zat er precies in een helm en wat is er mee gebeurd? Het antwoord op deze vragen ontvangen de HES managers jaarlijks in een rapportage”, legt Martijn uit. “Dat zorgt voor draagvlak en stimuleert ook om er echt werk van te maken”. Veolia kent twee ‘pakketmomenten’ per jaar. Dat betekent dat op die momenten kleding wordt uitgegeven en versleten kleding wordt ingenomen. “De volgende stap is dat vestigingsbestellers ook registreren wát er wordt ingenomen. Gaan er bijvoorbeeld vier nieuwe T-shirts uit, dan moeten er dus ook vier oude T-shirts terug”, calculeert Klaas. “Dan kunnen ze ook direct beoordelen of kleding wel echt aan noodzakelijke vervanging toe is.”

Een tweede leven

De registratie gebeurt nu nog in losse bestanden. Maar de ambitie van Intersafe is om in een 2.0-versie van mijnpbmpakket.eu alle gegevens zoveel mogelijk te bundelen en te integreren op individueel niveau. Martijn: “Denk aan de status van een bestelling. Maar ook aan maten, specificaties en aantallen. Niet alleen kleding, maar uiteindelijk ook pbm en bijvoorbeeld steunzolen en otoplastieken. Natuurlijk registreren we dan ook het aantal ingenomen producten en is het de bedoeling dat we tonen welke grondstoffen in een product zitten, hoe deze grondstoffen zijn verwerkt na inname en wat de besparing in grondstoffen en CO2-uitstoot precies is.” De kleding en pbm die bij Veolia worden ingezameld, krijgen deels een tweede leven in nieuwe producten voor het bedrijf. Klaas: “Van een jas kunnen we nu nog geen nieuwe jas maken, maar bijvoorbeeld wel tassen en iPad-hoezen. Natuurlijk hopen we dat uiteindelijk elke jas en iedere schoen weer bij ons terugkomt als jas of schoen. We hebben er in ieder geval alle vertrouwen in dat Intersafe de ontwikkelingen op de voet volgt en stimuleert, en ons informeert wanneer we weer een stap kunnen maken. De samenwerking maakt ons allebei sterker!”


Retourlogistiek

Waarom persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) weggooien, als deze ook kunnen worden gerecycled tot nieuwe producten? Intersafe werkt hierin samen met partnerbedrijf COFA. We verzamelen pbm die niet meer kunnen worden verkocht, zoals samples en retourartikelen en gebruikte maar gewassen werkkleding, veiligheidsschoenen en overige pbm. Gebruikte werkkleding, schoenen en pbm bevatten namelijk waardevolle grondstoffen, die opnieuw kunnen worden ingezet. Het gaat hierbij om nieuw ontwikkelde, circulaire, maar ook bestaande, niet-circulaire producten. Van werkkleding worden bijvoorbeeld nieuwe tassen gemaakt, en het leder uit werkschoenen wordt gebruikt in de automotive sector. Zij halen op, sorteren, ontmantelen en maken zoveel mogelijk weer nieuwe grondstoffen en/of producten. Elke stap is beter dan storten of verbranden. Elke stap is dus een stap in de goede richting. In het kort: Partnerbedrijf COFA haalt gebruikte pbm op Producten worden vertrouwelijk behandeld, zodat logo’s niet opnieuw op de markt verschijnen Mensen met een arbeidsbeperking worden ingezet voor het sorteerproces Ingezamelde producten worden gedeeltelijk of geheel weer omgezet naar nieuwe producten Samen gaan we voor 0% afval!

Retourlogistiek