Veilige, gezonde lucht kunnen inademen is van levensbelang. In een werkomgeving waar de omgevingslucht toxische, bijtende, explosieve of schadelijke gassen of dampen kan bevatten wordt gebruik gemaakt van persoonlijke gasdetectie. Een dagelijkse bumptest biedt u de zekerheid dat de gasdetector doet wat hij moet doen.

Bumptesten in het belang van de veiligheid

Wie vertrouwt op een gasmeter die niet (goed) functioneert, waant zich ten onrechte beschermd tegen veiligheidsincidenten. Draagbare gasdetectie is immers een belangrijk onderdeel van de veiligheidsuitrusting. Een goed functionerende gasdetector waarschuwt en beschermt u op een betrouwbare manier tegen de gevaren van gas. De gasdetector is hiertoe uitgerust met sensoren, en hierin zit hem juist de crux.

Sensoren gaan niet eeuwig mee

Alle sensoren van alle op de markt verkrijgbare gasdetectoren bereiken op een gegeven moment het einde van hun levensduur. De ene sensor doet hier langer over dan de andere. Sommige sensoren geven van het ene op het andere moment de geest, bij andere exemplaren ‘gaat het lichtje langzaam uit’. Maar stoppen doen ze. Allemaal. De vraag is alleen: wanneer? Het functioneren van de sensoren en van de gasdetector zelf kan worden be.nvloed door de omgeving en door zware omstandigheden. Als de gasdetector niet (goed) meer functioneert, is dit niet altijd met het blote oog waarneembaar. Een bumptest waarschuwt u tijdig voor een niet-functionerende sensor of een geblokkeerde gasingang.

Hoe werkt een bumptest

Een traditionele bumptest controleert hoe goed de gasdetector reageert op een toegevoerd gas binnen een bepaalde hoeveelheid tijd. Om een standaard bumptest te kunnen doen, heb je dus een beetje gas nodig. Er zijn echter ook gasdetectoren op de markt die kunnen bumptesten zonder het gebruik van gas. Een voorbeeld hiervan is de ALTAIR 2XP H2S met XCell Pulse Technology van MSA. Deze gasdetector is voorzien van een stand-alone bumptest.

Het gevaar van geblokkeerde gastoevoer

Stof, vuil of modder kunnen de gastoevoer van uw gasdetector blokkeren. In zo’n geval registreert zelfs een uitstekend functionerende sensor geen gas en geeft de gasdetector dus ook geen alarm. In een ruimte waar schadelijke gassen of dampen aanwezig zijn, kan dit leiden tot (levens)gevaarlijke situaties. Met een bumptest controleert u niet alleen of de sensoren van uw gasdetector nog in orde zijn, maar ook of de gastoevoer vrij is.

Bumptesten en kalibreren

In nationale of bedrijfsregelgeving staat voorgeschreven met welke frequentie de bumptest moet worden uitgevoerd. De Europese Norm EN 60079-29-2 (Internationaal: IEC 60079-29-2) vereist bijvoorbeeld iedere dag voor gebruik een functioneringstest. Ook de Duitse BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie) schrijft in hun richtlijnen T 021 en 023 een dagelijkse bumptest voor. Het uitvoeren van een bumptest voor het dagelijks gebruik is de veiligste wijze om te controleren of uw meetinstrument goed functioneert! Verder is, naast de bumptest, ook juiste en tijdige kalibratie van uw gasdetector van belang. Alle op de markt verkrijgbare sensoren kennen na verloop van tijd enige mate van ‘drift’. Dit betekent dat invloeden van buitenaf, zoals vergiftiging, te hoge blootstelling, zware schokken of andere extreme condities ervoor kunnen zorgen dat de sensoren van uw gasdetector minder nauwkeurig functioneren. Bij kalibratie wordt de aanwijzing van het instrument gecorrigeerd naar de vastgestelde waarde van het kalibratiegas. Zo bent u verzekerd van maximale nauwkeurigheid van het apparaat.

Laat de bumptest niet achterwege!

Een dagelijkse bumptest, is dit nu werkelijk nodig? Als u veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, is het antwoord onomwonden ‘jazeker’. Er zijn diverse systemen op de markt waarmee u gemakkelijk, veilig en effici.nt kunt bumptesten en kalibreren, zoals het GALAXY GX2 geautomatiseerd testsysteem van MSA. Deze geautomatiseerde testbank presteert als zelfstandige eenheid of als een ge.ntegreerd draagbaar detectormanagementsysteem voor de MSA ALTAIR productreeks. Door uw gasdetector altijd voor ieder gebruik te bumptesten, bent u op ieder moment verzekerd van goedwerkende apparatuur. Zo kunt u met een gerust hart veilig aan het werk.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met uw Customer Service medewerker.