In de bouw heeft u dagelijks te maken met diverse risico’s op de werkvloer. Volgens de Arbowet (Europese Richtlijn 89/656/EEG) bent u verplicht om uw medewerkers te voorzien van de juiste PBM’s om hen te beschermen tegen risico’s van buitenaf, als deze risico’s niet te reduceren zijn. Des te belangrijker is het feit dat uw medewerkers de PBM’s ook daadwerkelijk dragen en/of gebruiken.

Mijn medewerkers dragen hun PBM’s niet

Als werkgever zorgt u ervoor dat uw werknemers de juiste PBM’s tot hun beschikking hebben, maar toch worden de persoonlijke beschermingsmiddelen door uw personeel niet altijd gedragen. Met als gevolg dat uw medewerkers onnodig worden blootgesteld aan risico’s en onnodige ongevallen kunnen plaatsvinden die voorkomen hadden kunnen worden door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen. U spreekt uw medewerkers er regelmatig op aan, maar u merkt dat uw medewerkers nog geregeld zonder bijvoorbeeld de juiste handschoenen aan het werk zijn.

Hoe kan u ervoor zorgen dat uw medewerkers het gedrag aanpassen en wel de PBM’s gaan dragen?

Er zijn verschillende manieren om uw medewerkers aan te spreken. Het is belangrijk dat u positieve en negatieve feedback kunt geven en ontvangen. U moet namelijk ook openstaan voor de meningen van uw medewerkers. Wat zijn bijvoorbeeld de redenen waarom uw medewerkers een bepaald beschermingsmiddel niet dragen? Feedback ontwikkelen is essentieel om elkaar op een effectieve manier aan te kunnen spreken op (on)veilig gedrag.

Maar daarnaast is het ook belangrijk dat u ziet hoe uw medewerkers de veiligheid ervaren op het werk. Pas als u in gesprek gaat en weet wat er speelt kunt u daar effectief op inspelen. Er kan bijvoorbeeld een gevoel heersen van: ‘er wordt toch niets gedaan met de gemelde onveilige situaties’ of misschien speelt de gedachte dat veiligheid alleen de verantwoordelijk van een manager is.

Story telling: Een ‘ervaringsdeskundige’ deelt zijn verhaal

Mocht het voor zijn gekomen dat er bedrijfsongevallen hebben plaatsgevonden binnen uw organisatie of in uw omgeving, deel deze verhalen met uw medewerkers. Mensen worden aangesproken en geraakt door een verhaal. Een verhaal roept emoties op en geeft betekenis aan een gebeurtenis. Een verhaal als werkvorm toepassen helpt om van ratio naar gevoel te gaan, waardoor mensen intrinsiek gemotiveerd raken om veilig te werken.

Mocht u nog vragen hebben, wilt u in gesprek gaan met ons om het gedrag van uw medewerkers te veranderen of meer tips hoe u uw medewerkers erop aan kan spreken? Neem dan gerust contact met ons op.

PBM bespaar calculator

Wilt u meer overzicht en grip op de aanschaf en de kosten van de PBM binnen uw organisatie? Onze Employee Safety Manager, een kleding management systeem, geeft u dit overzicht wat kan leiden tot een mogelijke besparing op de totale aanschaf van de PBM binnen uw organisatie.