<p>Veiligheidsbril, inzetbaar om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.</p>