Afgelopen vrijdag 14 februari Milieuzorg Op School en Ecocampus de 10de editie van Dikketruiendag. Op school, thuis en op kantoor trokken de deelnemers een warme trui aan en zetten de verwarming een graadje lager. Elke graad lager, bespaart 7 procent stookkosten en CO2-uitstoot. De warme trui staat symbool voor alle acties die mensen en organisaties élke dag gemakkelijk kunnen ondernemen om bij te dragen aan een schonere wereld.

Intersafe Belgium bespaart 14% CO2 uitstoot

Ook Intersafe Belgium deed mee aan deze Nationale actie en bespaarde deze dag 14% CO2 uitstoot. Behalve dat Intersafe bedrijven ondersteunt bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn we ons terdege bewust van de eigen verantwoordelijkheden. Het MVO-beleid is een geïntegreerd onderdeel van ons ISO 9001-systeem dat doelstellingen vastlegt, systemen voor rapportering en programma's, inclusief acties om het beleid bij te sturen. De integratie in de ISO zorgt ervoor dat het MVO-beleid jaarlijkse wordt herzien en gecontroleerd. Met het jaarlijks opstellen van een aantal KPI's controleert het Executive Team de doelstellingen van het MVO-beleid

Het MVO-beleid is een geïntegreerd onderdeel van de organsiatie van Intersafe. Zo is het de verantwoordelijkheid van de afdeling inkoop om te controleren of toeleveranciers de sociale regels naleven en bepalen de categoriemanagers de 'groene' productenlijn. MVO wordt binnen Intersafe breed gedragen, mede door de gedeelde verantwoordelijkheden in het managementteam. Dat garandeert een verankering van MVO in onze kernactiviteiten en daardoor blijft het niet beperkt tot disciplines als risico- of kwaliteitsbeheer.

Het MVO-beleid van Intersafe richt zich op:

Duurzaamheid in onze toeleveringsketen;
Duurzaamheid in onze eigen dagelijkse activiteiten;
Het 'groene' label voor de pbm-sector;
Toekomstige stappen binnen het MVO-beleid.

Neem voor meer informatie contact met Intersafe op.