Er is al veel over gezegd en geschreven: de 'nieuwe' pbm-verordening. Toch heerst er nog steeds onduidelijkheid in de markt. Wat houdt de verordening precies in? Wat zijn de veranderingen? En mogen persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) met een certificering volgens de oude richtlijn straks nog wel gebruikt worden? De pbm-verordening in vogelvlucht…

De nieuwe pbm-verordening. <br /> “Een ‘saai’ verhaal over wetgeving”.” /></p>
<p>“Het is een 'saai' verhaal over wetgeving”, zegt Oscar Breure met een knipoog. “Nee hoor, maar zo ervaren mensen het soms wel. Dat komt vooral omdat het best ingewikkeld is en omdat de verordening soms op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd.” Guido van Duren beaamt dat: “In mijn tijd als voorzitter bij de European Safety Federation (ESF) legden we al de basis voor deze verordening. Dat was vanaf 2011. We zijn dus al heel wat jaren bezig.”</p>
<h4>Oud en nieuw</h4>
<p>Vanaf de eerste publicatie (31 maart 2016) duurt het ruim zeven jaar voordat de overgang van de oude richtlijn 9/686/EEG naar de nieuwe Europese verordening 2016-425 compleet is. Op 21 april 2016 werd de verordening officieel gepubliceerd, maar fabrikanten, importeurs, distributeurs en keuringsinstanties kregen nog twee jaar om zich voor te bereiden. Pas sinds 21 april 2018 is de verordening volledig van kracht. “En nu zitten we in een overgangsjaar”, schetst Oscar. Tot 21 april 2019 mogen bedrijven zelf kiezen of ze hun producten laten toetsen en certificeren volgens de oude Europese-richtlijn of volgens de nieuwe EU-verordening.’</p>
<p>Na 21 april 2019 mogen alleen nog persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) op de markt worden gebracht die voldoen aan de nieuwe pbm-verordening. Maar dat betekent niet dat pbm met een ‘oud’ certificaat na die datum niet meer gebruikt mogen worden. “Het gaat om het moment dat een product op de markt is gebracht”, legt Guido uit. “Producten die voor 21 april 2019 op de markt komen  en voldoen aan de oude richtlijn, mogen ook daarna nog volgens de oude richtlijn verkocht worden. In principe zolang de voorraad strekt en zolang de vervaldatum van de pbm nog niet verstreken is.” Met een glimlach: “Producten die voorheen veilig waren, zijn niet ineens onveilig met het ingaan van de nieuwe verordening!”</p>
<hr>
<div style=

Guido van Duren

Guido is binnen handschoenenproducent en -leverancier Ansell verantwoordelijk voor de reglementering en certificering binnen Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Hij maakt zich graag sterk voor een uniforme wereldwijde normering. Dat doet hij onder andere al 28 jaar bij Ansell alsook al twaalf jaar als voorzitter van Febelsafe – de Belgische branchevereniging van fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en professionele eindgebruikers m.b.t. veiligheid en welzijn – en in het verleden als voorzitter van de European Safety Federation (ESF).

Guido van Duren