Technische oplossingen

Training en Opleiding

Veilig en gezond werken is geen vanzelfsprekendheid. Daarvoor is de juiste kennis nodig: hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met verschillende beschermingsmiddelen of materialen?

Opleidingen, trainingen en instructies zijn essentieel zowel voor het welzijn en de gezondheid van medewerkers als de continuïteit van uw bedrijf.

Lees meer

Valbeveiliging

Iedereen die verantwoordelijk is voor veiligheid en gezondheid op het werk weet hoe gevaarlijk werken op hoogte kan zijn.

Lees meer

Nooddouches

Waar mensen in aanraking kunnen komen met agressieve chemische stoffen of waar kleding in brand kan raken, kan een nooddouche ernstig letsel voorkomen of beperken. De douche moet onmiddellijk voldoende water leveren om te koelen en af te spoelen.

Lees meer

Gasdetectie

Een gezonde werkplek is geen vanzelfsprekendheid: gevaarlijke stoffen, lawaai, kou of warmte kunnen van invloed zijn op het welzijn en de veiligheid van de werknemer. Om de risico’s voor de werknemer goed in te schatten en om de juiste maatregelen te kunnen treffen zijn metingen noodzakelijk.

Lees meer

Hygiëne

Goede persoonlijke hygiëne is een voorwaarde voor het welzijn van uw medewerkers, maar het is ook essentieel voor een kwalitatief hoogwaardig productieproces. Hygiëne mag daarom geen sluitpost zijn.

Lees meer

Signalisatie

Veilig en gezond werken staat of valt met informatie. Medewerkers en bezoekers moeten snel kunnen zien of het op een bepaalde plek veilig is of niet. Is er een zeker risico, dan moet dat heel duidelijk zijn. Barrières als taal of scholing mogen daarbij geen rol spelen.

Lees meer

Bedrijfshulpverlening

Het is essentieel dat uw BHV-organisatie op orde is. Niet alleen om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar ook om de gezondheid en veiligheid van de mensen in uw bedrijf te waarborgen. Intersafe ondersteunt u met advies en produkten.

Lees meer

Absorptiemateriaal

Lekkende vloeistoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Ze kunnen ook leiden tot gevaarlijke werkomstandigheden. Met de juiste absorptiemiddelen voorkomt u lekkage en zorgt u er voor dat een eventuele schade beperkt blijft.

Lees meer