Stork Technical Services

Geen concessies aan veiligheid, Stork kiest opnieuw voor Intersafe. Onlangs verlengde Stork Technical Services het contract met Intersafe. ‘We werken al jaren samen aan een steeds hoger veiligheidsniveau’, zegt manager Wouter van den Brink. ‘Het is erg prettig dat we die lijn kunnen doortrekken.’

Op de website van Stork Technical Services is goed te zien hoeveel waarde Stork hecht aan veiligheid. De homepage opent met de kopregel ‘Operational excellence, onvoorwaardelijke veiligheid’. Voor Wouter van den Brink een ideale sparringpartner: ‘We zitten echt op één lijn’. Stork Technical Services is wereldwijd  actief, zo schetst Wouter. ‘Het is een grote speler in de markt. Er wordt gewerkt voor grote ondernemingen in de Olie & Gas, (Petro) Chemie en Energie industrie, die het belangrijk vinden dat werkzaamheden te allen tijde veilig worden uitgevoerd.

Portfolio

Het brede portfolio en de hoge eisen die Stork stelt aan haar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), maakt het zo dynamisch. De technici van Stork kunnen op allerlei locaties aan het werk zijn. Dus moet je gezamenlijk steeds heel goed kijken hoe je hen optimaal kunt voorzien van PBM’s. Optimaal wil dan zeggen: de medewerkers moeten voorzien zijn van de juiste PBM’s, op de juiste plek en op het juiste moment. Daarbij houden we scherp in het oog dat het pakket niet onhandelbaar groot wordt. Dit doen we door in nauwe samenspraak met HSEQ per productgroep zoveel mogelijk een vastgesteld pakket te hanteren. Dit zorgt voor transparantie en herkenbaarheid bij de gebruiker. Deze kan immers vrij eenvoudig een selectie maken het juiste pbm te kiezen. Wat mij zo aanspreekt is, dat Stork bij dit soort trajecten van onze kennis en expertise gebruik maakt. Bij het verlengen van het contract speelde die wederzijdse betrokkenheid zeker een rol.

Verdiepingsslag


In de komende periode zullen Stork Technical Services en Intersafe zich focussen op twee speerpunten, vervolgt Wouter van den Brink. ‘Om te beginnen is het voor Stork in de komende jaren van groot belang dat de gehanteerde veiligheidsnorm wereldwijd wordt uitgedragen. Waar ook ter wereld wil Stork eenzelfde veiligheidsnorm aanhouden, ook als de wettelijke norm in een bepaald land lager ligt. Dan moet je gezamenlijk goed kijken naar manieren om dat efficiënt op te zetten en je moet goed kijken naar wet- en regelgeving in de verschillende landen. Dat geeft ons overigens ook kansen. Zo zijn bijvoorbeeld in de Verenigde Staten PBM’s als otoplastieken onbekend. Daar liggen dus mogelijkheden. Het tweede speerpunt is het vraagstuk van levering op het juiste moment op de juiste plek. 

Ons is gevraagd mee te denken in oplossingen om onze PBMm’s nog korter op het werk/project te kunnen leveren. Dit om de logistieke stroom vanuit de verschillende materieeldiensten naar de werkvloer verder te minimaliseren. Samen met Stork Technical Services en door haar geselecteerde logistieke dienstverleners beoordelen we hoe wij gezamenlijk een optimale invulling kunnen geven aan deze logistieke wens. Indirect zal dit ook bijdragen aan het verhogen van het veiligheidsniveau. Immers, hoe makkelijker de medewerker aan het juiste pbm kan komen, hoe beter hij gefaciliteerd is om zijn werk veilig uit te voeren. Het lijkt een heel ander vraagstuk dan het samenstellen van het pbm-pakket dat bijdraagt aan veilig werken, maar het heeft er wel degelijk mee te maken.