Documentatie

Catalogus Handbescherming

Nieuwe catalogus Handbescherming binnenkort verkrijgbaar bij Intersafe. Vraag deze nu alvast aan!

Aanvraag documentatie

Genormaliseerde fittest in de maak

Adembescherming is van het grootste belang. Maar om er zeker van te zijn dat adembeschermingsmiddelen optimaal presteren, moet u ook weten hoe het middel functioneert in de praktijk. Daarom is er de fittest: een test voor adembeschermingsmiddelen. 

Aanvraag documentatie

Aan welke eisen moeten veiligheidsschoenen voldoen?

In vrijwel alle bedrijfstakken bestaan er risico's voor voetletsel ten gevolge van ongevallen. Te denken valt hierbij aan voetletsel door knelgevaar, scherpe voorwerpen of spijkers in bouwmaterialen die op de bouwplaats rondslingeren.

Aanvraag documentatie

Hangtrauma

Bij het werken op hoogte met een harnasgordel kan naast valgevaar echter ook een ander gevaar ontstaan, namelijk “harness suspension trauma”, ook wel “hangtrauma” genoemd.

Aanvraag documentatie

Optische straling en oogbescherming

In vrijwel iedere werkomgeving worden mensen blootgesteld aan optische straling. Wat zijn de risico's en welke soorten oog-beschermingsmiddelen kunnen worden toegepast.

Aanvraag documentatie

Toenemende invloed van ISO-normering in Europa

Belangrijke wijziging op het gebied van adembescherming. Door de toenemende globalisering is er de laatste jaren een sterke toename van International Organization for Standardization (ISO)-normen.

Aanvraag documentatie