Risico Analyse Tool

De Intersafe Safety cirkel is een handig hulpmiddel om risico’s te beheersen en de controle te behouden.

Na het beantwoorden van 35 multiple choice vragen ontvangt u binnen 5 minuten een status rapport van uw performance op het gebied van uw veiligheidsbeleid met tips om de risico's binnen uw organisatie nog beter te kunnen beheersen.

 • Risico Analyse
 • Technische Veiligheidsoplossingen
 • PBM Specificatie
 • PBM Sourcing
 • Gebruikers Registratie
 • Onderhoud
 • Controle en Certificatie
 • Klantspecifieke Pasvorm
 • Klant Evaluatie
 • Levenscyclus Monitoring
 • Resultaten

Risico Analyse

Heeft u een Risico beheersingsprogramma binnen uw organisatie ?*
Heeft u de gevaren binnen uw bedrijf geidentificeerd?*
Heeft u in kaart gebracht wie er binnen uw organisatie een risico lopen ?*
Heeft u inzicht in de blootstellingspatronen van degenen die een risico lopen ?*
Heeft u de risicos geevalueerd?*
Heeft u de mogelijkheden om de risico's te verkleinen en te beheersen onderzocht?*
Heeft u de acties voorzien van een prioriteitsstelling en besloten welke beheersmaatregelen genomen zullen worden ?*
Heeft u de beheersmaatregelen geimplementeerd?*
Heeft u de effectiviteit van de ondernomen acties geevalueerd ?*
U heeft niet alle vragen ingevuld