Voetbescherming

Voeten zijn kwetsbaar. Onder normale omstandigheden hebben ze al bescherming nodig, laat staan in risicovolle werkomgevingen. Daar kan het gevaar van alle kanten komen. Denk daarbij aan vallend gereedschap, gladde oppervlakten, chemische vloeistoffen of elektrische lading. Alleen al om die redenen is optimale voetbescherming belangrijk.

Bij schoeisel speelt ook het comfort een grote rol. Eigenlijk mag degene die het draagt, dit nauwelijks merken. Ook tijdens lange dagen en onder extreme omstandigheden moet schoeisel prettig draagbaar blijven.
Sinds 1995 worden veiligheidsschoenen altijd CE-type gekeurd volgens de geldende Europese normen. Hiervoor gelden de specificaties uit de norm EN ISO 20345 en alle amendementen daarop.

Er gelden ook nog twee andere normen:
Normen voor beproeving: schoeisel wordt uitgebreid getest en beproefd. Dat is uw waarborg voor kwaliteit. De beproevingsmethoden zijn vastgelegd in de norm EN ISO 20344 en de amendementen daarop (de huidige EN ISO 20344:2011).
Normen voor slipweerstand: de eisen voor de slipweerstand van de zolen liggen vast in de EN ISO 20345(46/47):2011. Deze worden bepaald conform EN ISO 20344:2011, aan de hand van de testmethode uit de norm EN ISO 13287:2007.

Andere pagina's onder Samenvatting normeringen