Beschermkleding

Kleding beschermt ons tegen alle mogelijke invloeden van buiten. Koude, warmte, regen of juist zonneschijn. Naarmate die invloeden meer risico met zich mee brengen, wordt de mate van bescherming steeds belangrijker. Intersafe heeft een breed aanbod aan werk- en veiligheidskleding voor verschillende omstandigheden.

Verschil tussen werkkleding en veiligheidskleding
Er is een belangrijk verschil tussen werkkleding en veiligheidskleding. Ook de Europese wetgever maakt dit onderscheid. Werkkleding is in eerste instantie niet bedoeld om de drager ervan te beschermen. Dit is kleding die het productieproces beschermd. Denk bijvoorbeeld aan schone kleding in een omgeving waar met voedsel wordt gewerkt.

Veiligheidskleding is bedoeld om de drager te beschermen. Het gaat dan om schadelijke en mogelijk zelfs risicovolle invloeden als:
• Koude, regen en wind
• Hitte
• Gevaarlijke stoffen (zuren, basen, oplosmiddelen, oliën, chemicaliën)
• Gevaarlijke omstandigheden (zoals snijden, schuren, statische – en elektrische
ontladingen, explosiegevaar)
• Straling (zoals UV en infrarood)

Normering
De eisen voor veiligheidskleding zijn wettelijk vastgelegd in de richtlijn EEG 89/686/EEG. Uit deze richtlijn zijn per kledingsoort Europese normen voorgeschreven. Per kledingsoort vindt u in het normenoverzicht de betreffende norm (CEN/TRI5321) en de verschillende prestatieniveaus.
Ook zijn er bijzondere richtlijnen als de SUCAM. Dit staat voor Selection, Use, Care and Maintenance. De verschillende richtlijnen geven dus houvast bij:
• Keuze voor het product
• Het gebruik ervan
• De verzorging
• Het onderhoud

Markering: wat betekenen al die symbolen?
Aan beschermende kleding hangt altijd een label. Daarop vindt u allerlei symbolen en cijferreeksen. In bijgaande tabel ziet u wat deze codes betekenen. In de omschrijvingen van de verschillende kledingtypen leest u vervolgens welke codes bij welke typen kleding passen.

Andere pagina's onder Samenvatting normeringen