Samenvatting normeringen

Lees meer over de normeringen per productgroep.

Lees meer over de normeringen per productgroep.

Beschermkleding

Kleding beschermt ons tegen alle mogelijke invloeden van buiten. Koude, warmte, regen of juist zonneschijn. Naarmate die invloeden meer risico met zich mee brengen, wordt de mate van bescherming steeds belangrijker. Intersafe heeft een breed aanbod aan werk- en veiligheidskleding voor verschillende omstandigheden.

Lees meer

Las- en Gelaatbescherming

Lassen is risicovol werk. De lasser zit met het gezicht dicht op het werk. Bij dat werk komen fel licht, straling, hitte en rook vrij.

Lees meer

Oogbescherming

Wereldwijd lopen elke dag zo’n 600 mensen tijdens hun werk oogletsel op. Dat gebeurt onder zeer verschillende omstandigheden, ook daar waar het op het eerste gezicht niet wordt verwacht.

Lees meer

Gehoorbescherming

Het menselijk oor is bedoeld om natuurlijke geluiden op te kunnen vangen. Doordat de mens apparatuur ontwikkelde en uitvindingen deed, is het geluidenspectrum uitgebreid met een heel scala onnatuurlijke geluiden die het oor niet goed kan verwerken.

Lees meer

Hoofdbescherming

Overal waar hoofdletsel kan ontstaan, komt de veiligheidshelm of stootpet in beeld. Het dragen van een veiligheidshelm of een stootpet is niet gebonden aan bepaalde beroepen of werkmethoden.

Lees meer

Handbescherming

Onze handen zijn kwetsbaar. Handen komen als eerste in contact met het werk. Denk aan draaibanken, laswerkzaamheden, iets scherps beetpakken, etc. Het is dan ook niet voor niets dat Intersafe een uitgebreid scala aan beschermende handschoenen heeft.

Lees meer

Voetbescherming

Onder normale omstandigheden hebben voeten al bescherming nodig, laat staan in risicovolle werkomgevingen. Denk daarbij aan vallend gereedschap, gladde oppervlakten, chemische vloeistoffen of elektrische lading. Alleen al om die redenen is optimale voetbescherming belangrijk.

Lees meer

Adembescherming

Adembescherming valt in de hoogste klasse voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De lucht die we inademen moet zo schoon mogelijk zijn. Zelfs de kleinste stofdeeltjes kunnen al grote schade aanrichten.

Lees meer

Andere pagina's onder Compliance