Glijgevaar

Glij-, struikel- en valpartijen zijn de belangrijkste oorzaak van ongevallen in alle bedrijfssectoren, zowel in de zware industrie als kantoor.

In de Europese richtlijnen zijn verschillende voorschriften vastgelegd voor de inrichting van arbeidsplaatsen, veiligheidssignalering en persoonlijke beschermingsmiddelen. Intersafe kan voor u een RI&E ‘s of taak-risico-analyses uitvoeren en pbm-profielen opstellen. We leveren verder technische veiligheidsoplossingen, zoals veiligheidssignalering en specifieke pbm’s. Ook geven we veiligheidstrainingen.