Werken met elektriciteit / ESD

Elektriciteit en ESD zijn altijd een potentieel gevaar, ook zonder direct contact. Een lichte schok kan door de schrik bijvoorbeeld een val veroorzaken. Voor het werken aan elektrische installaties gelden normen en voorschriften die de risico's moeten beperken.

De meeste ongelukken met elektrische installaties gebeuren omdat er met ondeugdelijk materiaal wordt gewerkt of dat er wordt gewerkt zonder de juiste opleiding of voldoende ervaring en kennis. Het is bijvoorbeeld een misverstand dat alleen direct contact met elektriciteit gevaarlijk is. Bij hoogspanning (meer dan 1000 volt) is het te dicht naderen van een geleider al heel gevaarlijk. Gewone stroom, maar ook statische elektriciteit die bijvoorbeeld ontstaat bij het laden en lossen van vloeistoffen, kunnen brand en explosies veroorzaken. Met als risico zware verwondingen, blijvende schade of overlijden. Bij tien tot twintig milliampère kan al spierverkramping optreden die kan leiden tot hartproblemen of zelfs een hartstilstand.

De risico’s bij verkeerd gebruik van elektriciteit hangen af van verschillende omstandigheden:

  1. Lichaamsgewicht
  2. Conditie en geslacht
  3. Wissel- of gelijkstroom
  4. De tijd dat iemand aan een schok wordt blootgesteld
  5. De route door het lichaam
  6. Klimaat (vocht geleidt beter)
  7. De grootte van het aanrakingsoppervlak

Intersafe kan u helpen risico's in kaart te brengen. Ook kunnen wij PBM-profielen opstellen en leveren we specifieke PBM’s; beschermende kleding die is bestand tegen elektrische vlamboog.

ESD (Elektro Static Discharge / Elektrostatische ontlading)

Een goed voorbeeld hiervan is de elektrische ontlading die je voelt bij het uitstappen van een auto, het knetterende geluid bij het uitrekken van een trui en het kammen van het haar, ook bliksem is een elektrostatische ontlading.
Voor de mens is deze ontlading (met uitzondering van bliksem) onschadelijk door de beperkte tijdsduur van de ontlading (enkele nanoseconden).
Voor bedrijven die met elektronische componenten en printplaten te maken hebben, is ESD een hoge kostenpost. Elektronische componenten en printplaten zijn erg gevoelig voor elektrische ontladingen en raken daardoor beschadigd..
Een elektrostatische ontlading (vonk) kan ook nog de volgende gevolgen hebben:

· Vuur
· Explosies
· Elektromagnetische interferentie (EMI)
· Warmte
· Licht
· Geluidsgolven
· Aantrekken stofdeeltjes (Cleanroom)