Werken in besloten ruimtes

In veel sectoren werken medewerkers in besloten ruimten, zoals in de afvalverwerking, de (petro)chemie, bij olie- en gaswinning, in transport- en logistieke, de bouw en onderhoud van containers of de landbouw. Er wordt onder meer gewerkt in of op tanks, boilers en destillatiekolommen, silo's, schachten en leidingen, mijnen, buizen, bouwputten en opslagruimten.

Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico’s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en ongelukken met blijvende invaliditeit tot gevolg. Veel incidenten vinden plaats doordat werknemers niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de gevaren die het werken in deze ruimten met zich meebrengt. Bovendien is hulpverlening in besloten ruimten vaak moeilijk. Daarom is werken in besloten ruimten zeer risicovol.

Intersafe kan u adviseren over:

  1. Bron- en/of organisatorische maatregelen
  2. Selectie en leveren van de juiste PBM’s
  3. De juiste apparatuur voor gasdetetectie
  4. Lock and Tag out-middelen
  5. Opleiding en training
  6. Verhuur en onderhoud van adembescherming en gasdetectie.