Gevaren

Intersafe kan u helpen de gevaren in uw bedrijf te identificeren en te beheersen. Per gevaar ziet u wat Intersafe voor kan u kan betekenen.

Ergonomie

Lees meer

Voetletsel

Lees meer

Gevaarlijke stoffen

Kenmerkend voor de risico’s van gevaarlijke stoffen is dat de gevolgen vaak wel ernstig, maar niet altijd direct zichtbaar of merkbaar zijn. Het gebruik van en contact met gevaarlijke stoffen moet zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.

Lees meer

Botsen

Een veiligheidshelm beschermt tegen blessures aan het hoofd die kunnen ontstaan door stoten of vallende voorwerpen.

Lees meer

Glijgevaar

Glij-, struikel- en valpartijen zijn de belangrijkste oorzaak van ongevallen in alle bedrijfssectoren, zowel in de zware industrie als kantoor.

Lees meer

Huid beschadiging

Huidbeschadiging kan ontstaan door schuren, druk, stoten en als gevolg van snijwondjes of contact met irriterende stoffen.

Lees meer

Werken met scherpe objecten

Bij het werken met scherpe objecten, materialen en/of gereedschap kan bescherming van handen en soms ook polsen en onderarmen nodig zijn. Denk daarbij aan het werken met bijvoorbeeld glas, scherp staal en slagersmessen.

Lees meer

Buiten werken

Buiten werken brengt drie belangrijke risicofactoren met zich mee: 1) hitte 2) koude 3) UV-straling.

Lees meer

Werken aan de weg

Wegwerkers lopen het risico aangereden te worden. Onder alle omstandigheden zijn daarom veiligheidsmaatregelen nodig om aanrijdingen te voorkomen.

Lees meer

Brandgevaar

Een brand kan onherroepelijke gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van mensen die in het gebouw werken, de buurtbewoners en als er giftige stoffen vrijkomen zelfs voor de mensen in de verre omtrek.

Lees meer

Werken bij water

Werkgevers onderschatten vaak het gevaar dat werknemers lopen als ze bij water werken.

Lees meer

Werken met slecht zicht

Signaal- of signalisatiekleding valt op en zorgt ervoor dat de drager beter zichtbaar is in z'n (werk)omgeving.

Lees meer

Lassen

Bij lassen komt lasrook vrij. Het inademen van die rook is slecht voor de gezondheid. Bij elektrisch lassen bestaat de kans op blootstelling aan UV-straling. Dat kan schadelijk zijn voor ogen en huid.

Lees meer

Blootstelling aan stof

Stof is een verzamelnaam voor alle soorten deeltjes die gemakkelijk in een luchtstroom worden meegevoerd. Sommige soorten stof, zoals kwartsstof, zijn schadelijk voor de gezondheid wanneer niet de juiste of onvoldoende maatregelen worden getroffen

Lees meer

Werken bij kou

Als een werkplek te koud is, kunnen werknemers minder goed presteren en bovendien ziek worden. Dit geldt voor iedereen die in de buitenlucht werkt, in onverwarmde loodsen of koelcellen.

Lees meer

Werken bij hoge temperaturen

Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid. Mogelijke risico's moeten daarom in kaart worden gebracht.

Lees meer

Werken met biologische agentia

Medewerkers kunnen tijdens hun werk worden blootgesteld aan biologische agentia. Intersafe kan een RI&E voor u uitvoeren en adviseren over passende maatregelen op basis van de arbeidshygiënische strategie.

Lees meer

Werken in besloten ruimtes

Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico’s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en ongelukken met blijvende invaliditeit tot gevolg.

Lees meer

Werken op hoogte

Een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval is het vallen van grote hoogte. Op een werkplek waar het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen, is in ieder geval sprake van valgevaar.

Lees meer

Lawaai

Te veel geluid op het werk kan leiden tot gehoorbeschadiging en zelfs tot permanente lawaai/slechthorendheid. Om werknemers hier tegen te beschermen moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen.

Lees meer

Werken met elektriciteit / ESD

Elektriciteit en ESD zijn altijd een potentieel gevaar, ook zonder direct contact. Een lichte schok kan door de schrik bijvoorbeeld een val veroorzaken. Voor het werken aan elektrische installaties gelden normen en voorschriften die de risico's moeten beperken.

Lees meer