Nooddouches

Oogdouches, gelaatsdouches en nooddouches zijn onmisbaar op plekken waar mensen werken met agressieve chemische stoffen, of waar hun kleding in brand kan raken. Met een nooddouche kan letsel beperkt worden en soms voorkomen. Bij bedrijven in onder andere de petrochemische industrie of laboratoria is sprake van specifieke risico's. Dat kan voor werknemers ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Oog- en nooddouches kunnen helpen om de gevolgen van dit soort risico’s te voorkomen.

Intersafe heeft meer dan 30 jaar ervaring met de verkoop van nooddouches. Intersafe vertegenwoordigt de bekende merken Delta en Haws.

Bij oogdouches geldt dat de voorziening ‘doelmatig’ moet zijn:

 • Voldoende snel bereikbaar na een ongeval;
 • Eenvoudig te bedienen;
 • Zo nodig kunnen beide ogen lang genoeg gespoeld worden;
 • De ogen worden wel gereinigd, maar niet beschadigd.

Voor nooddouches geldt dat ze:

 • Moeten zijn aangesloten op het waterleidingnet;
 • Een minimale capaciteit hebben van 80 liter per minuut.

Alle door Intersafe geleverde douches zijn getest conform de norm EN 15154-1 t/m -4 (afhankelijk van het type douche).

Oog- en nooddouches zijn onder te verdelen in vijf categorieën

 1. Oog– en nooddouches aangesloten op de waterleiding

Deze douches zijn vrijwel altijd eenvoudig aan te sluiten op het waterleidingnetwerk. Bij afwijkende situaties zijn aanpassingen mogelijk.

 1. Oog– en nooddouches voor buitenopstellingen

Dit type douches moet vorstbestendig zijn. Daarom kunnen ze worden uitgevoerd met een afsluiter onder de grond; zo blijft er geen water in de leiding staan. Bovengronds kunnen de douches voorzien worden van een zogenaamde tracing. Dit is een ringleiding met isolatie, die bij vorst inschakelt.

 1. Verplaatsbare oog- en nooddouches

Waar geen waterleiding is, kan worden gewerkt met een transportabele nooddouche. Deze zijn voorzien van een tank waarvan de waterinhoud groot genoeg is om minimaal 15 minuten te kunnen spoelen. Dankzij een toevoeging is het water langer houdbaar en blijft het vrij van legionella of andere invloeden.

 1. Speciale mengkraan

Een speciale mengeenheid op een nooddouche voorkomt dat het water te heet of te koud wordt. Een gewone mengkraan is daar niet tegen beschermd. Deze aanpassing is eenvoudig te installeren op de warm– en koudwaterleidingen. Is er geen warmwaterleiding, dan kan een boiler of elektrische doorstromer uitkomst bieden. Deze oplossingen zijn speciaal ontworpen voor nooddouches. Ze hebben veiligheidselementen, zoals temperatuurbegrenzers en blijvende werking bij stroomuitval.

 1. Oogspoelflessen

Deze zijn bedoeld voor gebruik in afwachting van medische hulp of ter overbrugging onderweg naar een nooddouche of hulppost. Dit kan van vitaal belang zijn. Houd oogspoelflessen op een vaste plaats of onder handbereik bij risicodragend werk van tijdelijke aard.

Neem contact op

Vernieuwde Delta Nooddouches

Lees meer

Haws

Lees meer

Haws Integrated

Lees meer

Andere pagina's onder Technische oplossingen