Bedrijfshulpverlening

Het is essentieel dat uw BHV-organisatie op orde is. Niet alleen om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar ook om de gezondheid en veiligheid van de mensen in uw bedrijf te waarborgen. Intersafe ondersteunt u met advies en produkten.

Bedrijfshulpverlening is van groot belang. De BHV’ers in uw bedrijf hebben een niet te onderschatten taak. Zij zijn vaak als eerste ter plaatse. Ze zijn ook het eerste aanspreekpunt voor politie, brandweer en ambulancediensten. Het is dus zaak dat ze goed getraind zijn en voorzien zijn van de juiste produkten. Intersafe ondersteunt u met de organisatie van uw BHV en heeft daarvoor verschillende produkten in het assortiment.

Wetgeving

Het wettelijk kader voor BHV is te vinden in de Richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de Raad van de Europese Gemeenschappen. Deze schrijft voor welke verplichtingen in bedrijven gelden om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk te verbeteren. Het gaat hier om verplichtingen die zowel voor werkgevers als werknemers gelden. De richtlijn is in Nederland omgezet in de Arbeidsomstandighedenwet. Daarin wordt onder meer gesproken over deskundige bedrijfshulpverlening. De werknemers die dit verlenen, zijn bedrijfshulpverleners (BHV'ers). Alle BHV’ers van een organisatie vormen samen de BHV-organisatie. Sinds 1994 is BHV in organisaties verplicht. Voor sommige organisaties worden uitzonderingen gemaakt tenzij er in het bedrijf sprake is van bijzondere gevaren.

Factoren voor de opzet van de BHV-organisatie

Bij het opzetten van BHV in uw bedrijf houdt u rekening met factoren als:

 • Aard, grootte en ligging van de organisatie;
 • In de organisatie aanwezige gevaren;
 • Gevaren vanuit de omgeving;
 • Voor de organisatie maatgevende brandscenario's;
 • Het aantal aanwezige werknemers en anderen;
 • De tijdstippen waarop zij aanwezig zijn;
 • Het aantal niet-zelfredzame personen;
 • De opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten;
 • Aanwezigheid van een infrastructuur op het gebied van arbeidsomstandigheden;
 • Samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties;
 • Aantoonbaar aanwezige deskundigheid;
 • Bekendheid van werknemers en anderen met de ontruimingsprocedure.

Taken van de BHV'ers

De BHV’ers in uw bedrijf hebben de onderstaande taken. Ze moeten hier voldoende en periodiek op worden getraind:

 • EHBO verlenen
 • Brand beperken en bestrijden
 • De gevolgen van ongevallen beperken
 • In noodsituaties iedereen binnen het bedrijf alarmeren en evacueren.

Essentieel: goede verbinding met hulpdiensten De werkgever is verantwoordelijk voor doeltreffende verbindingen met hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance. Deze diensten moeten snel ter plaatse zijn als de deskundigheid en hulpmiddelen van de BHV’ers niet meer voldoende zijn.

Neem contact op

Neem contact op

Andere pagina's onder Technische oplossingen