Absorptiemateriaal

Lekkende vloeistoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Ze kunnen ook leiden tot gevaarlijke werkomstandigheden. Met de juiste absorptiemiddelen voorkomt u lekkage en zorgt u er voor dat een eventuele schade beperkt blijft.

Werken met de juiste absorptiemiddelen is een voorwaarde om te voorkomen dat in industriële omgevingen vloeistoffen gaan lekken. Met alle schadelijke gevolgen van dien voor mens, omgeving en milieu.

Milieustandaard

Wordt er in uw bedrijf gewerkt met olie (opslag, distributie), dan geldt voor u de PGS 15: opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Deze richtlijn schrijft voor dat u voorzorgsmaatregelen moet nemen om lekkages direct te kunnen bestrijden. Intersafe biedt u daar de juiste producten voor. Voor informatie over PGS 15, klik hier.

ADR-wetgeving

De Europese ADR2005-overeenkomst stelt voor vervoerders van gevaarlijke goederen een zogeheten Interventiekit voor gemorste vloeistoffen verplicht. Intersafe heeft een uitgebreid assortiment aan producten voor verschillende toepassingen. Ons productaanbod is afgestemd op verschillende lekkagesituaties en biedt oplossingen voor alle industriële omgevingen.

Andere pagina's onder Technische oplossingen