Risico-Inventarisatie

Een goed arbobeleid begint bij een systematisch onderzoek naar mogelijke risico's van het welzijn, de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers.

Het ontwikkelen en implementeren van een veiligheidsbeleid gebaseerd op een gevalideerde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) vraagt om vakkennis. Zeker omdat er aan verschillende wettelijke verplichtingen moet worden voldaan. Ondanks het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm), worden ze in een RI&E meestal niet apart gedefinieerd.

Intersafe kan u helpen bij een RI&E speciaal voor persoonlijke beschermingsmiddelen die specifiek is gericht op de selectie en keuze van pbm. Om de juiste specificaties vast te kunnen stellen, voert Intersafe een inventarisatie en evaluatie uit van alle mogelijke gevaren die de werkomstandigheden met zich meebrengen.

Andere pagina's onder Risicoanalyse