Accountmanagement

Dynamiek en veranderingen leiden tot een toenemende aandacht voor het bewust managen van klantrelaties. Klanten verwachten onder meer een consistente kwaliteit, coördinatie van de dienstverlening en standaardisatie van producten en diensten. Bij Intersafe staat de klant centraal. Accountmanagement wordt daarbij gericht ingezet om een langetermijnrelatie met klanten op te bouwen, te ontwikkelen en actief te beheren.

Door samenwerking, fusies en strategische allianties is de laatste jaren de buying power van klanten sterk toegenomen. Als gevolg daarvan verwachten klanten een grotere toegevoegde waarde van hun leverancier.

Globalisering en het hoge innovatietempo vragen tegelijkertijd om een andere klantbenadering. Intersafe kan de verschillende type klant optimaal van dienst zijn met een gespecialiseerd team van accountmanagers dat bestaat uit branche-accountmanagers en regio-accountmanagers.

Branche-accountmanagers opereren landelijk, branchespecifiek en werken op strategisch niveau met een aantal (top)klanten samen waarmee zij een nauwe relatie onderhouden. Vanuit hun specifieke vak- en marktkennis kunnen zij die klanten duidelijke meerwaarde bieden.

Een regio-accountmanager is verantwoordelijke voor dezelfde werkzaamheden, maar heeft een groter klantenportfolio en een afgebakend geografisch gebied. Intersafe investeert in langetermijnrelaties met klanten. Dit is een ongoing proces dat vraagt om een organisatie waarbij intern op verschillende niveaus en in meerdere bedrijfsonderdelen intensief wordt samengewerkt.

Accountmanagers investeren proactief in relaties met klanten en werken met hen samen aan procesoptimalisatie. Daarbij gaat het onder meer om optimalisatie van logistieke processen, facturatie en betalingen, bestelprocessen en het assortiment waarbij de focus ligt op borging van veiligheid op de werkvloer.

Intersafe heeft verschillende managementinstrumenten en kan klanten helpen de total cost of ownership (TCO) terug te dringen. De basis hiervoor is een uitgebreide managementrapportage en een plan van aanpak (het accountplan) die de accountmanager met de klant bespreekt. Mede door dit accountplan kan Intersafe klanten daadwerkelijke toegevoegde waarde bieden.

Andere pagina's onder Pbm sourcing