Veiligheidsbewustzijn

Intersafe ondersteunt bedrijven bij het verhogen van de veiligheidsperformance door het onder de aandacht brengen van veiligheid middels ‘blended learning’, waaronder verschillende praktische workshops, trainingen en een uitgebreide online veiligheid training methodiek. 

  • KLIK HIER voor een demo module van Tagpoint.

Via Intersafe biedt Tagpoint een uniek programma voor veiligheidsbewustzijn in de industrie; alleen kennis, regelgeving en middelen zijn niet voldoende om ongelukken te voorkomen. Kennis over veiligheid leidt niet automatisch tot veilig gedrag. Tagpoint biedt als eerste en enige online veiligheidstrainingen aan die specifiek gericht zijn op gedragsverandering. Het interactieve trainingsprogramma verbetert het herkennen van risico’s wat aantoonbaar veiliger gedrag ten gevolg heeft.

In de online modules worden risico’s die zich voordoen in werk- en privé situaties op herkenbare manier onder aandacht gebracht. De experimenten en vragen in de modules hebben niet direct als doel kennis te vergroten, maar het intrinsieke veiligheidsbewustzijn te versterken.

~CTA1~

Wanneer zet je de Tagpoint online leermethode in?

Er zijn verschillende motieven die de Tagpoint leermethode aantrekkelijk maakt 

  • Om veiligheidsbewustzijn te verhogen.
  • Stimulerend als team werken aan veiligheidsbewustzijn
  • “Herhaling is de kracht van de boodschap”
  • “Life Saving Rules”
  • Generieke modules; direct starten en lage kosten

Wat levert de Tagpoint methode op?

Tagpoint borgt de veiligheid op individueel niveau en draagt bij aan het ‘VCA compliant’ zijn als organisatie.

Stimuleren eigen verantwoordelijkheid

Door de flexibiliteit is het instrument 24/7 beschikbaar zodat de deelnemer op elk moment van de dag zijn modules kan doorlopen. Doordat de Tagpoint modules zijn ingericht met 'serious gaming' elementen wordt de module met plezier doorlopen en heeft het een positieve bijdrage aan het bespreekbaar maken van de onderwerpen onderling.