Kalibratie van producten

Bij kalibratie wordt de waarde die een meetinstrument aangeeft, vergeleken met een standaardwaarde. Als het nodig is wordt het instrument afgeregeld zodat de waarde binnen de meetfout valt die de fabrikant heeft opgegeven. Intersafe biedt meerdere diensten en middelen voor het kalibreren van instrumenten.

Om een veilige en betrouwbare werking van gasmeetinstrumenten te kunnen garanderen, moet aan alle wet- en regelgeving worden voldaan. Nationale regelgeving vereist regelmatige kalibratie en een functietest met een bekende gasconcentratie. Intersafe biedt meerdere systemen waarmee verschillende producten en systemen gekalibreerd kunnen worden.

Andere pagina's onder Controle & Certificering