Productnieuws

U kent ATG niet? Vraag tijdelijk gratis samples aan!

Toegegeven, er zijn nog maar weinig industriële handschoenenleveranciers die zélf hun producten maken. Zoals ATG die er prat op gaat dat hun producten vanaf de eerste vezel tot en met de laatste bewerking door het bedrijf zelf wordt uitgevoerd.

Veilig werken zonder het gevaar van vallend gereedschap

Werken op hoogte brengt specifieke risico’s met zich mee. Niet alleen voor de persoon zelf die op de hoogte aan het werk is, maar ook voor de medewerkers met vaste grond onder de voeten: wat gebeurt er als iemand op hoogte per ongeluk een stuk gereedschap laat vallen? Met DBI-SALA® Python Safety™ voorkom je dat je gereedschap tientallen meters naar beneden stort.

Veilig werken zonder ademweerstand

De bescherming van een volgelaatsmasker met het comfort van een motoraangedreven systeem. Het synchrosysteem zorgt voor permanente overdruk en geeft alleen lucht als daarom wordt gevraagd. Shigematsu Works bestaat sinds 1917, het is een Japanse producent van hoogwaardige adembeschermingsproducten met 390 medewerkers. De Sync01VP3 combineert een volgelaatsmasker en een motoraangedreven syteem. Volgelaatsmaskers hebben als nadeel de altijd aanwezige ademweerstand. Naarmate de filters voller raken, neemt de ademweerstand toe. Dit kost de gebruiker een hoop energie en kracht. Motoraangedreven systemen nemen de ademweerstand weg. Ook toont het display van een motorunit informatie over de verzadiging van het deeltjesfilter. Nadelen van motoraangedreven systemen zijn het gewicht van het systeem, de aanwezigheid van slangen, het handmatig in- en uitschakelen en door constante luchtstroom raken de filters sneller verzadigd.

MSA Altair 4X: Het is nu of nooit

De hoge kwaliteit van MSA, nu voor een extra lage prijs! Koop 12 meters in eens en ontvang gratis kalibratie apparatuur en gas t.w.v. € 2.733,-.

Face Fittesten: Wat levert het op?

De naam Face Fittest komt van de Engelse uitdrukking ‘to fit’. De Face Fittest is een praktische pastest om te zien of het volgelaatsmasker, halfgelaatmasker of stofmasker past bij de persoon die het in gebruik heeft. De Face Fittest bestaat uit fysieke oefeningen om de ‘fit factor’ te bepalen, een visuele check en een persoonlijke toelichting over gebruik en onder­ houd. De ‘fit factor’ geeft aan hoeveel schoner de lucht binnen het masker is ten opzichte van de lucht buiten het masker. Zowel de Face Fittest zelf als het coördinatieproces er omheen leidt tot meer bewustwording bij werkgever en gebruiker. Belangrijk dus, maar wat levert het op?

Face Fittesten: alleen een passend masker is veilig

Een goed uitgevoerde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en de keuze voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm), biedt nog geen garantie voor veilig werken. Dat geldt zeker bij nauwsluitende adembescherming. De naam Face Fittest komt van de Engelse uitdrukking ‘to fit’. De Face Fittest is een praktische pastest om te zien of het volgelaatsmasker, halfgelaatmasker of stofmasker past bij de persoon die het in gebruik heeft. Simpel gezegd: past het of past het niet? Een Face Fittest laten uitvoeren is gemakkelijk als (extra) toolboxmeeting in te passen. Intersafe toetst bij een Face Fittest ook direct of het persoonlijke beschermingsmiddel (pbm) al dan niet op de juiste manier wordt gebruikt. Het leidt bovendien tot meer bewustwording bij de gebruiker en dus tot veiliger werken.

COOL, COOLER, COOLST…

De kou doet zijn uittrede en we maken ons al voorzichtig op voor de zomer. Hoewel we hopen op warme dagen en zwoele avonden, brengt de hitte ook de nodige risico’s met zich mee. In 2016 introduceerden we daarom het Infra-line® Coolvest Hydrogel om oververhitting (hittestress) tegen te gaan. Dit jaar presenteren we een verbeterde versie en onderzoeken we ook andere vormen van koeling.

Belangrijke signalen horen, in een lawaaierige werkomgeving en toch beschermd

De ProTac III™ headset kan gebruikt worden voor werk in een diverse reeks van verticale marktsegmenten. Waar men zich dan ook bewust moet zijn van hun omgeving.
The headset biedt bescherming tegen schadelijk geluid terwijl je nog steeds het omgevingsgeluid hoort op een gecontroleerd niveau.
Het vergroot je vermogen zowel om te communiceren met naburige collega’s, als om waarschuwingssignalen, naderende voertuigen en andere geluiden in machines en processen te kunnen horen.

V-Gard 950 Industriële veiligheidshelm met geïntegreerd gelaatsscherm

De V-Gard 950 biedt complete geïntegreerde bescherming van hoofd en gezicht bij het werken met elektrische toepassingen.
Ter bescherming van het hoofd tegen stoten en klappen van boven, en het gezicht tegen chemische spatten, UV-straling, gesmolten metaaldruppels of elektrische vlamboog.

Infra-line RWS Multinorm

Vanuit eindgebruikers merkte Intersafe de behoefte aan een kledingpakket waarmee zowel binnen de industrie als aan de rijksweg en/of spoor gewerkt mag worden. De Infra-line dekt de volledige vraag voor werkzaamheden aan de rijksweg en/of spoor. Echter voor de industrie is dit niet toereikend, alleen de ISO EN 20471 + Rijkswaterstaat (RWS) richtlijn is niet voldoende. Binnen de industrie eist men minimaal vlamvertragend (FR) en anti-statisch (AS), maar bij voorkeur ook nog lasnorm, chemisch resistent en vlamboog.

Weet u zeker dat u de juiste gehoorbescherming draagt?

Elke gehoorgang verschilt qua vorm. Ook de pasmethodes verschillen. Dat betekent dat ook de beschermingsniveaus kunnen verschillen. Dus wie krijgt welke bescherming en is die voldoende?
Om u de individuele beschermingsbehoeften van elke gebruiker te helpen begrijpen, is er het 3M™ E-A-Rfit™ validatiesysteem.

Past uw gehoorbescherming goed?

Schadelijk lawaai is één van de 3 grootste gevaren voor de gezondheid op de werkplek. Één op de drie gebruikers van gehoorbescherming is onvoldoende beschermd. In de nieuwe Verordening Persoonlijke beschermingsmiddelen 2016/425, wordt lawaai dat schadelijk is voor het gehoororgaan officieel erkend als een onomkeerbaar gevaar voor de gezondheid. Want, zodra de nieuwe verordening definitief is, valt gehoorbescherming niet meer in risicocategorie II, maar in de hoge risicocategorie III.

Is uw gehoorbescherming geschikt?

In de nieuwe Verordening Persoonlijke beschermingsmiddelen 2016-425, wordt lawaai dat schadelijk is voor het gehoororgaan officieel erkend als een onomkeerbaar gevaar voor de gezondheid. Zodra de nieuwe verordening definitief is, valt gehoorbescherming in dezelfde hoge risicocategorie, te weten Categorie III, als ademhalingsbescherming, valbescherming, chemicaliën beschermende producten, etc.