Persberichten

Conformiteit met de essentiële eisen voor PBM

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) moeten op basis van de PBM verordening 2016/425, bijlage II voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen (V&G eisen). Door bij het ontwerp en de fabricage van pbm gebruik te maken van Europees geharmoniseerde normen krijgt het product het “vermoeden van overeenkomst” met deze essentiële V&G eisen vanuit de PBM verordening.

5 redenen om het NSWE te bezoeken

Benieuwd waarom u het National Safety at Work Event (NSWE) moet bezoeken? Intersafe heeft 5 redenen op een rij gezet. Nieuwsgierig geworden naar het National Safety at Work Event (NSWE) 2018, neem een kijkje op www.nswe.nl

www.nswe.nl live!

De website van het National Safety at Work Event (NSWE) is live! Op deze website lees je alles over het event op donderdag 15 maart 2018 in de Van Nelle Fabriek.

www.nswe.nl

De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voor PBM

Een belangrijk onderdeel van de PBM verordening 261/425 is bijlage II. Deze bijlage gaat over de vastgelegde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen (V&G eisen) waar alle persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) aan moeten voldoen. Dit worden ook wel de essentiële V&G eisen genoemd die tevens bindend zijn.

De impact van integrale benadering

Onze integrale aanpak wordt door onze relaties gewaardeerd. In de reacties die ik krijg, wordt de meerwaarde en het onderscheidend vermogen ten opzichte van onze concullega’s (h)erkend. In dit artikel vraag ik aandacht voor het bedrukken van bedrijfskleding door onze printshopmedewerkers. Juist hun vakmanschap maakt of een bedrukking bijdraagt aan de uitstraling van uw bedrijf bij het veilig en gezond uitvoeren van uw werkzaamheden.

Goed uit de voeten met CE-gemarkeerde bescherming

Blijkt uit uw Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) dat veiligheidsschoenen in uw organisatie een ‘must’ zijn? Let er dan op dat de veiligheidsschoenen die worden verstrekt ook de juiste zijn. Zeker als veiligheidsschoenen moeten worden aangepast, zijn er enkele belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden. Zorg ervoor dat u compliant bent en blijft!

PBM verordening 2016/425: Wat is van belang voor eindgebruikers?

Op 31 maart 2016 is de nieuwe Europese verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) gepubliceerd en op 21 april volgend jaar, treedt een belangrijk deel van deze verordening verder in werking. Dit is niet alleen van belang voor alle marktdeelnemers (economic operators) zoals de fabrikanten, importeurs en distributeurs van pbm, maar ook voor werkgevers en eindgebruikers die vanuit de Arbowet en het Arbobesluit, pbm beschikbaar stellen aan werknemers.

Toepassing en gebruik van AX-filters

Regelmatig worden er vragen gesteld over de toepassing en het gebruik van AX-filters bij adembescherming. Daarnaast is in het algemeen weinig bekend over de eisen die aan AX-filters gesteld moeten worden. Aanleiding om hier meer aandacht aan te besteden.

Nieuwe look & feel voor Matman

Het uitvoeren, up-to-date en inzichtelijk houden van de vereiste keuringen en het onderhoud van arbeidsmiddelen, BHV-middelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's), kost doorgaans veel tijd. Met behulp van de online tool Matman kan dat veel efficiënter.

Duurzaamheidsscore Intersafe, van silver naar GOLD

Intersafe is sinds enkele jaren lid van EcoVadis. EcoVadis beschikt over het eerste samenwerkingsplatform dat duurzaamheidsscores voor internationale toeleveringsketens biedt. EcoVadis heeft een MVO-beoordelingsmethode ontwikkeld. Meer dan 20.000 bedrijven werken met EcoVadis om risico’s te reduceren, innovatie te stimuleren en transparantie en vertrouwen tussen handelspartners op te bouwen.

Keuze, gebruik en onderhoud van oogbescherming

De keuze, het gebruik en onderhoud van oogbescherming blijft een belangrijk aandachtspunt. De ogen behoren niet alleen tot een van onze belangrijkste zintuigen, maar zijn ook heel kwetsbaar. Jaarlijks vinden dan ook helaas regelmatig ongevallen plaats met onherstelbaar oogletsel waarbij een deel of het gehele gezichtsvermogen van het slachtoffer verloren gaat.

Q&A document nieuwe PBM verordening

De afgelopen periode zijn er vragen gesteld vanuit verschillende partijen aan de Europese Commissie over de nieuwe PBM verordening 2016/425. De Europese Commissie heeft hierop geacteerd middels een vragen-en-antwoorden document (Q&A document).