Persberichten

Toepassing en gebruik van AX-filters

Regelmatig worden er vragen gesteld over de toepassing en het gebruik van AX-filters bij adembescherming. Daarnaast is in het algemeen weinig bekend over de eisen die aan AX-filters gesteld moeten worden. Aanleiding om hier meer aandacht aan te besteden.

Nieuwe look & feel voor Matman

Het uitvoeren, up-to-date en inzichtelijk houden van de vereiste keuringen en het onderhoud van arbeidsmiddelen, BHV-middelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's), kost doorgaans veel tijd. Met behulp van de online tool Matman kan dat veel efficiënter.

Duurzaamheidsscore Intersafe, van silver naar GOLD

Intersafe is sinds enkele jaren lid van EcoVadis. EcoVadis beschikt over het eerste samenwerkingsplatform dat duurzaamheidsscores voor internationale toeleveringsketens biedt. EcoVadis heeft een MVO-beoordelingsmethode ontwikkeld. Meer dan 20.000 bedrijven werken met EcoVadis om risico’s te reduceren, innovatie te stimuleren en transparantie en vertrouwen tussen handelspartners op te bouwen.

Keuze, gebruik en onderhoud van oogbescherming

De keuze, het gebruik en onderhoud van oogbescherming blijft een belangrijk aandachtspunt. De ogen behoren niet alleen tot een van onze belangrijkste zintuigen, maar zijn ook heel kwetsbaar. Jaarlijks vinden dan ook helaas regelmatig ongevallen plaats met onherstelbaar oogletsel waarbij een deel of het gehele gezichtsvermogen van het slachtoffer verloren gaat.

Q&A document nieuwe PBM verordening

De afgelopen periode zijn er vragen gesteld vanuit verschillende partijen aan de Europese Commissie over de nieuwe PBM verordening 2016/425. De Europese Commissie heeft hierop geacteerd middels een vragen-en-antwoorden document (Q&A document).

Hoe gaat Intersafe om met Product Compliance?

Intersafe heeft samen met andere stakeholders in de markt van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm), zoals brancheverenigingen als AVAG (Nederland) en Febelsafe (België) als wel met de Europese Safety Federation (ESF), geconstateerd dat er nog pbm in de markt zijn welke niet voldoen aan een normering of niet voldoen aan de juiste normering. Dit terwijl de indruk richting de gebruiker gewekt wordt dat het product de juiste bescherming biedt. Daarnaast bleek dat van een groot deel van de producten welke wij toetsten, de juridische documenten als bijvoorbeeld de conformiteitsverklaring ontbrak of onvolledig was. Controle door overheid stond vele jaren op een te laag niveau en kennis in de markt bleek bij veel partijen onvoldoende.

Nieuwe naam en voorzitter Branchevereniging AVAG

Intersafe is al lange tijd lid van de branchevereniging AVAG. De AVAG heeft als taak de belangen van fabrikanten en distributeurs van pbm te behartigen, waar individuele leden soms bepaalde zaken niet kunnen beïnvloeden, kan een brancheorganisatie dat soms wel. Met name richting de overheid, helpt het om een sterke brancheorganisatie te hebben. Daarnaast is de AVAG namens Nederland de spreekbuis richting de European Safety Federation (ESF) en daarmee naar de Europese Commissie. Intersafe is sinds 2015 overigens ook lid van ESF.