Nieuws

Meerwaarde bieden door kennis

Branchevereniging AVAG veranderde haar naam in Vereniging Veilig en Gezond Werken. De nieuwe voorzitter Oscar Breure wil met zijn leden nieuw beleid vormgeven om fabrikanten, importeurs en distribiteurs van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) te ondersteunen in wetgeving, marktpositie en opleiding. “Je kunt niet van de eerste de beste handelaar een container handschoenen kopen.”

Gezocht: Fulltime Medewerker Finance Accounts Receivable

De afdeling Finance bestaat uit 20 medewerkers en is verantwoordelijk voor tijdige en juiste informatievoorziening richting management, directie en aandeelhouders. Binnen deze afdeling is een team van 7 medewerkers verantwoordelijk voor debiteurenbeheer. Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve administratie gericht op kredietbewaking- en cash collection van de toegewezen klantenportefeuille. Jouw hoofdtaak is het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van Credit Control waarbij de nadruk ligt op het bellen met klanten inzake de openstaande vorderingen en het administratieve gedeelte.

Weg met weggooien

De wegwerpmaatschappij heeft z’n langste tijd gehad. Nederland 100% circulair in 2050, dat is het doel van de Rijksoverheid. Vooruitlopend op die ambitie, streeft Techniek, Bouw en Infraconcern (TBI) al geruime tijd naar verduurzaming van haar bedrijfskleding. De doelstelling: 40% van het gewicht van de ingekochte bedrijfskleding circulair in 2017 en zelfs 100% in 2022. Een ambitieus plan waar Intersafe samen met specialist FBBasic en vier kleding- en schoenenleveranciers graag aan meewerkt.

Veiligheid binnen handbereik met CLiC-iT Pro

Zodra gewerkt wordt op meer dan 2,5 meter boven de grond, wordt gesproken van werken op hoogte. Een val vanaf deze hoogte kan al grote gevolgen hebben, laat staan wat er gebeurt als iemand tientallen meters naar beneden stort. Met de nieuwe CLiC-iT Pro hoef je een val niet te vrezen: je zit altijd vast met één haak, terwijl je ondertussen maximale bewegingsvrijheid houdt.

Accreditatie NoBo’s gaat langzaam

De verwachting is dat de meeste Notified Bodies (NoBo’s) nog voor het einde van 2017 een accreditatie hebben voor de nieuwe PBM-verordening 2016/425. De tijd begint echter wel te dringen, want op 21 april 2018 treedt een belangrijk deel van de verordening in werking.

Week van de RI&E

Van 12 t/m 16 juni 2017 vindt de 3e Week van RI&E plaats. In deze week draait alles om de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Overal in het land vinden speciale acties en activiteiten plaats. Zie www.weekvanderie.nl. Cyril Litjens, Safety Business manager en gecertificeerd Arbeid & Organisatiedeskundige & Veiligheidskundige bij Intersafe, schreef een relevant artikel over hoe je nu echt aan de slag gaat met een RI&E.  

Hemelvaartsdag

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei zijn wij gesloten vanwege Hemelvaartsdag.

Ratio versus onderstroom

“Een veiligheidskundige krijgt melding van een medewerker die te snel rijdt op het bedrijfsterrein. Hij gaat naar de medewerker toe en spreekt hem hier op aan. De man geeft aan slecht geslapen te hebben en zich zorgen te maken om een kind dat in het ziekenhuis ligt, en dat hij uit bed gebeld is omdat de productie niet verder kan. De medewerker wordt vermanend aangesproken en de medewerker toont berouw. “Nou, ga maar gauw aan het werk, maar doe het wel veilig!” Geeft de veiligheidskundige mee als boodschap. 10 minuten later wordt de veiligheidskundige gebeld, ditmaal dat er een ongeval heeft plaatsgevonden…”

Succesvol webinar ‘Lawaai op de werkvloer’

Vorige week dinsdag hebben de deelnemers van het webinar 'Lawaai op de werkvloer' op efficiënte en interactieve wijze kennis opgedaan van de risico's en oplossingen op het gebied van gehoorbescherming.

NVVK Veiligheidscongres 2017

Hoe krijg je anderen mee in een goed idee? Wat is belangrijk bij het verder brengen van een goed plan? Laat je inspireren door "onze" Jos Putman en Cyril Litjens. Zij spreken tijdens het NVVK congres op 29 en 30 maart. Van gelijk naar geluk(t): de sleutels tot succes. Met aandacht voor de laatste ontwikkelingen in veiligheidskunde, persoonlijke effectiviteit, onderwijs, innovatie, cultuur en gedrag en samenwerking.

Circulair inkopen: een fundamenteel andere manier van denken

Intersafe heeft met het oog op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een pakket met hogezichtbaarheidskleding ontwikkeld, dat volledig circulair is. ENGIE Services staat voor circulair werken en is in onderstaand artikel zeer te spreken over ons kledingpakket.

“Zonder comfort geen veiligheid!”

Koninklijke TenCate uit Nijverdal heeft zich in drie eeuwen tijd ontwikkeld tot een multinational met circa 4.000 medewerkers en een omzet van meer dan € 1 miljard. De weefsels die worden toegepast in werkkleding worden in Nederland (Nijverdal) en US (Atlanta) geproduceerd.

Gasdetectoren

Gasdetectoren, als warme broodjes over de toonbank bij Intersafe in Vitrolles. 

Week van het Oorsuizen 2017

In ons land hebben ruim 1 miljoen mensen een vorm van oorsuizen (tinnitus). Dat aantal neemt de laatste jaren verontrustend toe, vooral onder jongeren. Stichting Hoormij organiseert van 6-10 februari de derde Week van het Oorsuizen, om extra aandacht te vragen voor deze gehooraandoening. Dit jaar is het thema: Je bent niet alleen! Je bent namelijk echt niet de enige.

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, maar zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juli 2017 in werking treden.