Nieuws

License to operate | Leadership in empowerment | ROI on safety

Op het NSWE 2018 gaan we graag de dialoog aan over een integrale oplossing voor alle vragen die deze visie oproept. Welke uitdagingen vind je op jouw pad? Er is geen blauwdruk van de ideale aanpak, maar we kunnen wel leren van de best practices en aan de hand van praktische hulpmiddelen alle mogelijkheden bediscussiëren. En enthousiast raken door de verhalen van onze inspirerende sprekers, leerzame workshops en interessante stands van onze leveranciers met de nieuwste innovaties.

NSWE 2018: van willen naar kunnen

Wat is jouw uitdaging? Sta je als individu of bedrijf soms voor lastige dilemma’s en vraagstukken? Je wil wel eigen verantwoordelijkheid nemen, maar kunt misschien niet altijd. Hoe breng je daar verandering in? Op het National Safety at Work Event 2018 gaan we daarover graag met elkaar in dialoog. Het thema van ons evenement luidt dan ook: Van willen naar kunnen. Een uitdagende titel die ook naadloos aansluit op ons event uit 2015 ‘Van moeten naar willen’. Het vraagstuk toen: Hoe krijgen we werknemers zo ver dat ze veilig willen werken in plaats van dat ze zich moeten houden aan de veiligheidsregels.

Optimaal beschermingsniveau zeker stellen

Als u een koopwoning heeft, dan weet u waarschijnlijk wel hoe belangrijk gedegen onderhoud is. Zonder periodiek onderhoud bladdert de verf op den duur van uw kozijnen, krijgt uw CV-ketel storing en kunt u door het onkruid uw tuin niet meer zien. Kortom: aan uw huis kunt u zíen dat en wanneer onderhoud noodzakelijk is. Bij persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) springt het verval veel minder goed in het oog. En dat is jammer, want daardoor zijn mensen soms geneigd te vergeten dat ook hun pbm onderhoud nodig heeft om optimale bescherming te blijven garanderen.

Bumptesten in het belang van de veiligheid

Veilige, gezonde lucht kunnen inademen is van levensbelang. In een werkomgeving waar de omgevingslucht toxische, bijtende, explosieve of schadelijke gassen of dampen kan bevatten wordt gebruik gemaakt van persoonlijke gasdetectie. Een dagelijkse bumptest biedt u de zekerheid dat de gasdetector doet wat hij moet doen.

Stap voor stap naar circulair

Retourlogistiek is de start van een reis naar circulariteit.

Te complex de organisatie is er niet klaar voor, het heeft te veel impact... Als het om circulair ondernemen gaat, is er nog een wereld te winnen. Maar waar veel bedrijven beren op de weg zien, zien FBBasic en Intersafe juist kansen: 'Begin alvast met de eerste stap: retourlogistiek. Het is makkelijker dan je denkt!' 

Medewerkers zijn slim genoeg

Gerrianne Veenstra, Manager SHE Heineken Zoeterwoude, gelooft niet in opgeheven vingertjes. En zeker niet in een, van bovenaf opgelegd, veiligheidsbeleid. Waar ze wél in gelooft zijn de 60 (!) safety rolhouders (veiligheidsambassadeurs) die op geheel vrijwillige basis waken over de veiligheid binnen de brouwerij. En met succes. Het aantal meldingen van bijna-ongevallen stijgt en het aantal verzuimdagen is gedaald van 600 naar 200, in één jaar tijd.

Keuze, gebruik en onderhoud van gehoorbeschermers

Word je dagelijks blootgesteld aan lawaai dat hoger is dan 80 dB(A) of piekgeluidsdruk hoger dan 112 Pa? Dan moet je passende, naar behoren aangemeten, individuele gehoorbeschermers krijgen. Dit is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor de keuze, het onderhoud en het gebruik van deze gehoorbeschermingsmiddelen is een Europees geharmoniseerde norm opgesteld.

Meerwaarde bieden door kennis

Branchevereniging AVAG veranderde haar naam in Vereniging Veilig en Gezond Werken. De nieuwe voorzitter Oscar Breure wil met zijn leden nieuw beleid vormgeven om fabrikanten, importeurs en distribiteurs van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) te ondersteunen in wetgeving, marktpositie en opleiding. “Je kunt niet van de eerste de beste handelaar een container handschoenen kopen.”

Gezocht: Fulltime Medewerker Finance Accounts Receivable

De afdeling Finance bestaat uit 20 medewerkers en is verantwoordelijk voor tijdige en juiste informatievoorziening richting management, directie en aandeelhouders. Binnen deze afdeling is een team van 7 medewerkers verantwoordelijk voor debiteurenbeheer. Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve administratie gericht op kredietbewaking- en cash collection van de toegewezen klantenportefeuille. Jouw hoofdtaak is het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van Credit Control waarbij de nadruk ligt op het bellen met klanten inzake de openstaande vorderingen en het administratieve gedeelte.

Weg met weggooien

De wegwerpmaatschappij heeft z’n langste tijd gehad. Nederland 100% circulair in 2050, dat is het doel van de Rijksoverheid. Vooruitlopend op die ambitie, streeft Techniek, Bouw en Infraconcern (TBI) al geruime tijd naar verduurzaming van haar bedrijfskleding. De doelstelling: 40% van het gewicht van de ingekochte bedrijfskleding circulair in 2017 en zelfs 100% in 2022. Een ambitieus plan waar Intersafe samen met specialist FBBasic en vier kleding- en schoenenleveranciers graag aan meewerkt.

Veiligheid binnen handbereik met CLiC-iT Pro

Zodra gewerkt wordt op meer dan 2,5 meter boven de grond, wordt gesproken van werken op hoogte. Een val vanaf deze hoogte kan al grote gevolgen hebben, laat staan wat er gebeurt als iemand tientallen meters naar beneden stort. Met de nieuwe CLiC-iT Pro hoef je een val niet te vrezen: je zit altijd vast met één haak, terwijl je ondertussen maximale bewegingsvrijheid houdt.

Accreditatie NoBo’s gaat langzaam

De verwachting is dat de meeste Notified Bodies (NoBo’s) nog voor het einde van 2017 een accreditatie hebben voor de nieuwe PBM-verordening 2016/425. De tijd begint echter wel te dringen, want op 21 april 2018 treedt een belangrijk deel van de verordening in werking.

Week van de RI&E

Van 12 t/m 16 juni 2017 vindt de 3e Week van RI&E plaats. In deze week draait alles om de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Overal in het land vinden speciale acties en activiteiten plaats. Zie www.weekvanderie.nl. Cyril Litjens, Safety Business manager en gecertificeerd Arbeid & Organisatiedeskundige & Veiligheidskundige bij Intersafe, schreef een relevant artikel over hoe je nu echt aan de slag gaat met een RI&E.  

Hemelvaartsdag

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei zijn wij gesloten vanwege Hemelvaartsdag.

Ratio versus onderstroom

“Een veiligheidskundige krijgt melding van een medewerker die te snel rijdt op het bedrijfsterrein. Hij gaat naar de medewerker toe en spreekt hem hier op aan. De man geeft aan slecht geslapen te hebben en zich zorgen te maken om een kind dat in het ziekenhuis ligt, en dat hij uit bed gebeld is omdat de productie niet verder kan. De medewerker wordt vermanend aangesproken en de medewerker toont berouw. “Nou, ga maar gauw aan het werk, maar doe het wel veilig!” Geeft de veiligheidskundige mee als boodschap. 10 minuten later wordt de veiligheidskundige gebeld, ditmaal dat er een ongeval heeft plaatsgevonden…”

Succesvol webinar ‘Lawaai op de werkvloer’

Vorige week dinsdag hebben de deelnemers van het webinar 'Lawaai op de werkvloer' op efficiënte en interactieve wijze kennis opgedaan van de risico's en oplossingen op het gebied van gehoorbescherming.