Nieuws - Archief

Keuze, gebruik en onderhoud van gehoorbeschermers

Word je dagelijks blootgesteld aan lawaai dat hoger is dan 80 dB(A) of piekgeluidsdruk hoger dan 112 Pa? Dan moet je passende, naar behoren aangemeten, individuele gehoorbeschermers krijgen. Dit is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor de keuze, het onderhoud en het gebruik van deze gehoorbeschermingsmiddelen is een Europees geharmoniseerde norm opgesteld.

Meerwaarde bieden door kennis

Branchevereniging AVAG veranderde haar naam in Vereniging Veilig en Gezond Werken. De nieuwe voorzitter Oscar Breure wil met zijn leden nieuw beleid vormgeven om fabrikanten, importeurs en distribiteurs van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) te ondersteunen in wetgeving, marktpositie en opleiding. “Je kunt niet van de eerste de beste handelaar een container handschoenen kopen.”

Veilig werken zonder het gevaar van vallend gereedschap

Werken op hoogte brengt specifieke risico’s met zich mee. Niet alleen voor de persoon zelf die op de hoogte aan het werk is, maar ook voor de medewerkers met vaste grond onder de voeten: wat gebeurt er als iemand op hoogte per ongeluk een stuk gereedschap laat vallen? Met DBI-SALA® Python Safety™ voorkom je dat je gereedschap tientallen meters naar beneden stort.