Nieuws - Archief

MSA Altair 4X: Het is nu of nooit

De hoge kwaliteit van MSA, nu voor een extra lage prijs! Koop 12 meters in eens en ontvang gratis kalibratie apparatuur en gas t.w.v. € 2.733,-.

Hemelvaartsdag

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei zijn wij gesloten vanwege Hemelvaartsdag.

Keuze, gebruik en onderhoud van oogbescherming

De keuze, het gebruik en onderhoud van oogbescherming blijft een belangrijk aandachtspunt. De ogen behoren niet alleen tot een van onze belangrijkste zintuigen, maar zijn ook heel kwetsbaar. Jaarlijks vinden dan ook helaas regelmatig ongevallen plaats met onherstelbaar oogletsel waarbij een deel of het gehele gezichtsvermogen van het slachtoffer verloren gaat.

Ratio versus onderstroom

“Een veiligheidskundige krijgt melding van een medewerker die te snel rijdt op het bedrijfsterrein. Hij gaat naar de medewerker toe en spreekt hem hier op aan. De man geeft aan slecht geslapen te hebben en zich zorgen te maken om een kind dat in het ziekenhuis ligt, en dat hij uit bed gebeld is omdat de productie niet verder kan. De medewerker wordt vermanend aangesproken en de medewerker toont berouw. “Nou, ga maar gauw aan het werk, maar doe het wel veilig!” Geeft de veiligheidskundige mee als boodschap. 10 minuten later wordt de veiligheidskundige gebeld, ditmaal dat er een ongeval heeft plaatsgevonden…”