Nieuws - Archief

Pbm’s in een explosiegevaarlijke (ATEX) omgeving

Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt, totdat alle brandbare stof verbrand is. Ontstekingsbronnen kunnen onder meer zijn; open vuur, vonkvorming, hete oppervakken, blikseminslag, elektrische installaties en statische elektriciteit. 

PBM adviseur voor veiligheid en welzijn op het werk

Intersafe haar Safety Sign erkenning is wederom verlengd.
Het Safety Sign wordt uitgegeven door branchevereniging AVAG als een teken van gecontroleerde kwaliteit voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

Nieuwe veiligheidspictogrammen Brady

Sinds vorig jaar is er een nieuwe Europees geharmoniseerde norm voor veiligheids- en gezondheidssignalering. 23 juni 2012 heeft het Europese normalisatie-instituut CEN de internationale norm ISO 7010 Graphical symbols-Safety colours and safety signs-Registered safety signs (ISO 7010:2012) ongewijzigd overgenomen als Europese norm met als gevolg dat er op nationaal, Europees en internationaal niveau nu één norm is voor veiligheidssymbolen. Dit heeft tot gevolg gehad dat op nationaal niveau een aantal normen moest worden herzien en/of is ingetrokken.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

In de afgelopen jaren maken we steeds meer koppeling tussen veiligheid & gezondheid. Verantwoord leven, eten en bewegen. Als organisatie vinden we bewegen voor uw en onze medewerkers van belang. Samen met klanten sporten of genieten van sport intensiveert de partnership.