Nieuws - Archief

Voorkom schijnveiligheid

In landen om ons heen en ook in Amerika hoort het onlosmakelijk bij het gebruik
van adembeschermingsmiddelen. Hier in Nederland gaan sommige bedrijven er
helaas en onterecht wat losser mee om, met alle risico’s van dien. We hebben het
over de periodieke controle op de juiste pasvorm van deze middelen. De FitTest
geeft duidelijkheid en voorkomt schijnveiligheid.