Nieuws

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Aanmelden

Toepassing en gebruik van AX-filters

Regelmatig worden er vragen gesteld over de toepassing en het gebruik van AX-filters bij adembescherming. Daarnaast is in het algemeen weinig bekend over de eisen die aan AX-filters gesteld moeten worden. Aanleiding om hier meer aandacht aan te besteden.

Accreditatie NoBo’s gaat langzaam

De verwachting is dat de meeste Notified Bodies (NoBo’s) nog voor het einde van 2017 een accreditatie hebben voor de nieuwe PBM-verordening 2016/425. De tijd begint echter wel te dringen, want op 21 april 2018 treedt een belangrijk deel van de verordening in werking.

Nieuwe look & feel voor Matman

Het uitvoeren, up-to-date en inzichtelijk houden van de vereiste keuringen en het onderhoud van arbeidsmiddelen, BHV-middelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's), kost doorgaans veel tijd. Met behulp van de online tool Matman kan dat veel efficiënter.

Week van de RI&E

Van 12 t/m 16 juni 2017 vindt de 3e Week van RI&E plaats. In deze week draait alles om de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Overal in het land vinden speciale acties en activiteiten plaats. Zie www.weekvanderie.nl. Cyril Litjens, Safety Business manager en gecertificeerd Arbeid & Organisatiedeskundige & Veiligheidskundige bij Intersafe, schreef een relevant artikel over hoe je nu echt aan de slag gaat met een RI&E.  

Veilig werken zonder ademweerstand

De bescherming van een volgelaatsmasker met het comfort van een motoraangedreven systeem. Het synchrosysteem zorgt voor permanente overdruk en geeft alleen lucht als daarom wordt gevraagd. Shigematsu Works bestaat sinds 1917, het is een Japanse producent van hoogwaardige adembeschermingsproducten met 390 medewerkers. De Sync01VP3 combineert een volgelaatsmasker en een motoraangedreven syteem. Volgelaatsmaskers hebben als nadeel de altijd aanwezige ademweerstand. Naarmate de filters voller raken, neemt de ademweerstand toe. Dit kost de gebruiker een hoop energie en kracht. Motoraangedreven systemen nemen de ademweerstand weg. Ook toont het display van een motorunit informatie over de verzadiging van het deeltjesfilter. Nadelen van motoraangedreven systemen zijn het gewicht van het systeem, de aanwezigheid van slangen, het handmatig in- en uitschakelen en door constante luchtstroom raken de filters sneller verzadigd.

Duurzaamheidsscore Intersafe, van silver naar GOLD

Intersafe is sinds enkele jaren lid van EcoVadis. EcoVadis beschikt over het eerste samenwerkingsplatform dat duurzaamheidsscores voor internationale toeleveringsketens biedt. EcoVadis heeft een MVO-beoordelingsmethode ontwikkeld. Meer dan 20.000 bedrijven werken met EcoVadis om risico’s te reduceren, innovatie te stimuleren en transparantie en vertrouwen tussen handelspartners op te bouwen.

MSA Altair 4X: Het is nu of nooit

De hoge kwaliteit van MSA, nu voor een extra lage prijs! Koop 12 meters in eens en ontvang gratis kalibratie apparatuur en gas t.w.v. € 2.733,-.

Hemelvaartsdag

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei zijn wij gesloten vanwege Hemelvaartsdag.

Keuze, gebruik en onderhoud van oogbescherming

De keuze, het gebruik en onderhoud van oogbescherming blijft een belangrijk aandachtspunt. De ogen behoren niet alleen tot een van onze belangrijkste zintuigen, maar zijn ook heel kwetsbaar. Jaarlijks vinden dan ook helaas regelmatig ongevallen plaats met onherstelbaar oogletsel waarbij een deel of het gehele gezichtsvermogen van het slachtoffer verloren gaat.

Ratio versus onderstroom

“Een veiligheidskundige krijgt melding van een medewerker die te snel rijdt op het bedrijfsterrein. Hij gaat naar de medewerker toe en spreekt hem hier op aan. De man geeft aan slecht geslapen te hebben en zich zorgen te maken om een kind dat in het ziekenhuis ligt, en dat hij uit bed gebeld is omdat de productie niet verder kan. De medewerker wordt vermanend aangesproken en de medewerker toont berouw. “Nou, ga maar gauw aan het werk, maar doe het wel veilig!” Geeft de veiligheidskundige mee als boodschap. 10 minuten later wordt de veiligheidskundige gebeld, ditmaal dat er een ongeval heeft plaatsgevonden…”

Face Fittesten: Wat levert het op?

De naam Face Fittest komt van de Engelse uitdrukking ‘to fit’. De Face Fittest is een praktische pastest om te zien of het volgelaatsmasker, halfgelaatmasker of stofmasker past bij de persoon die het in gebruik heeft. De Face Fittest bestaat uit fysieke oefeningen om de ‘fit factor’ te bepalen, een visuele check en een persoonlijke toelichting over gebruik en onder­ houd. De ‘fit factor’ geeft aan hoeveel schoner de lucht binnen het masker is ten opzichte van de lucht buiten het masker. Zowel de Face Fittest zelf als het coördinatieproces er omheen leidt tot meer bewustwording bij werkgever en gebruiker. Belangrijk dus, maar wat levert het op?

Succesvol webinar ‘Lawaai op de werkvloer’

Vorige week dinsdag hebben de deelnemers van het webinar 'Lawaai op de werkvloer' op efficiënte en interactieve wijze kennis opgedaan van de risico's en oplossingen op het gebied van gehoorbescherming.

Q&A document nieuwe PBM verordening

De afgelopen periode zijn er vragen gesteld vanuit verschillende partijen aan de Europese Commissie over de nieuwe PBM verordening 2016/425. De Europese Commissie heeft hierop geacteerd middels een vragen-en-antwoorden document (Q&A document).

Commandez votre détecteur de gaz en ligne !

Protégez vos collaborateurs et commandez votre détecteur de gaz en ligne, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Passez commande dès maintenant et bénéficiez jusqu'au 31 janvier 2017 inclus d’une réduction de 10% sur le montant total de votre achat.