Privacybeleid

Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de online applicaties en tools (hierna: de “Website”) van Intersafe Groeneveld B.V. en haar groepsvennootschappen (hierna tezamen: de “Intersafe”) alsmede via de Website aan een bezoeker (hierna: de “Bezoeker”) ter beschikking gestelde informatie in welke vorm dan ook (hierna: de "Informatie"). Dit Privacybeleid dient een tweeledig doel. Enerzijds wordt de Bezoeker geïnformeerd over gegevens die men onbewust achterlaat, zoals een IP-adres. Anderzijds informeert dit Privacybeleid Bezoekers die actief gegevens achterlaten in onder andere onze webshop, in welk geval een opt-in mogelijkheid wordt aangeboden.

Door de Website van Intersafe te bezoeken stemt de Bezoeker zonder voorbehoud in met de toepasselijkheid van dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan door Intersafe altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze staan weergegeven op de Website. We adviseren u dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Intersafe respecteert de privacy van alle bezoekers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Bezoeker aan Intersafe verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens door Intersafe geschiedt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door Intersafe verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en diensten die Intersafe levert en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als Bezoeker een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt aan Intersafe, dan worden de toegestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Indien de Bezoeker gebruik maakt van (de bestelmogelijkheden op) de Website van Intersafe, worden door Intersafe bepaalde gegevens digitaal opgeslagen en verwerkt, waaronder het zoek-, kijk- en bestelgedrag van de Bezoeker. Intersafe kan voorts de persoonlijke gegevens van de Bezoeker voor de volgende doeleinden gebruiken: (1) om in contact met u te treden, (2) de producten, diensten en Informatieverschaffing aan de Bezoeker verbeteren (bijvoorbeeld marktonderzoek) (3) de verkopen van producten overzichtelijk administreren, (4) om de Bezoeker op de hoogte stellen van producten of diensten die Bezoeker kunnen interesseren (indien de Bezoeker Intersafe dat heeft toegestaan), (5) om eventuele geschillen beslechten. Deze gegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming van de Bezoeker aan derden verstrekt.

Google Analytics

Intersafe maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de Gebruiker de Website gebruikt en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer van de Bezoeker (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Elektronische nieuwsbrieven

Intersafe biedt een nieuwsbrief waarmee Intersafe Bezoekers en overige geïnteresseerden wil informeren en inspireren met nieuws uit de branche, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Intersafe maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Intersafe gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De Bezoeker kan het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van zijn browser te veranderen. In het geval dat de Bezoeker een cookie niet toestaat kan de Bezoeker mogelijk geen gebruik maken van alle mogelijkheden van de Website. De opslag en doorgifte van de gegevens van de Bezoeker via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intersafe, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op per e-mail: info@intersafe.eu.