Veiligheidskunde

Veilig en gezond werken is essentieel voor de continuïteit van uw bedrijf. In de praktijk blijkt dat organisaties soms moeite hebben om dit proces op een goede manier te beheersen. Het is niet altijd duidelijk welke medewerkers zijn opgeleid en of de herhalingscursussen hebben plaatsgevonden. Bij grotere organisaties met meerdere locaties wordt vaak decentraal ingekocht waardoor ook het overzicht minder kan zijn en de kosten bovendien onnodig hoog zijn. Intersafe kan u helpen de veiligheid en gezondheid in uw organisatie te vergroten.

Wij nemen het beheer en uitvoering van de (veiligheids)opleidingen uit handen met twee grote voordelen:

  1. Door een goede borging wordt de veiligheid op de werkvloer vergroot
  2. Door een centrale aansturing en inkoop worden de operationele kosten verlaagd.

Stappen

Intersafe heeft voor het management van (veiligheids)opleidingen een praktische stapsgewijze aanpak ontwikkeld:

Stap 1: Overzicht - Opstellen overzicht verschillende functies binnen de organisatie om zo een goed inzicht te krijgen.
Stap 2: Risicoanalyse - Per functie onderzoeken welke taken worden uitgevoerd en wat hiervan de risico's zijn (taakrisicoanalyse).
Stap 3: Behoefte/urgentie - Op basis van de risicoanalyse bepalen wij in overleg met u de opleidingsbehoefte en de urgentie per functie.
Stap 4: Opleiding en training - Per functie is bekend welke trainingen moeten worden gevolgd. Voor zover mogelijk worden deze trainingen door Intersafe verzorgd. In sommige gevallen worden samenwerkingspartners ingezet. Het is ook mogelijk om samen te werken met door u geselecteerde leveranciers. Intersafe verzorgt in dat geval de operationele afspraken.
Stap 5: Rapportage - Afgestemd op uw wensen, ontvangt u periodiek een managementrapportage van de uitgevoerde/nog uit te voeren trainingen, certificaten van deelnemers en de voortgang ten opzichte van het budget.