Kwaliteit en certificering

Intersafe is al 65 jaar gespecialiseerd in producten en diensten om uw medewerkers te beschermen tegen arbeidsrisico's. Intersafe heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, op deze pagina leest u hier meer over.

ISO 9001

In ISO 9001 zijn de eisen beschreven waaraan de processen moeten om de klanttevredenheid te borgen en te verbeteren. Intersafe is ISO 9001-gecertificeerd. Een onafhankelijk deskundige heeft vastgesteld dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van ISO 9001. Hierdoor kunnen (potentiële) klanten erop vertrouwen dat wij leveren wat wij beloven. Intersafe voldoet aan de ISO 900-norm omdat wij hebben aangetoond dat de kwaliteit is geborg in onze werkmethodiek. Intersafe is SGS ISO9001:2015 certified.

AVAG

Sinds 1994 is AVAG dé branchevereniging voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de werkomgeving. De AVAG vertegenwoordigt bedrijven die een uitstekende naam hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid. Vanzelfsprekend behoort Intersafe tot deze bedrijven.

Safety Sign®

Het Safety Sign® is een teken van gecontroleerde kwaliteit voor arbeidsomstandigheden, -veiligheid en -gezondheid. Het Safety Sign® mag alleen worden gevoerd door bedrijven die erkend zijn door de Stichting Bedrijfserkenning voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op de werkplek. Intersafe voert het groene en het gele Safety Sign®. Met het groene Safety Sign® geeft de Stichting Bedrijfserkenning voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op de werkplek aan dat Intersafe een erkend pbm-adviseur is. Het gele Safety Sign® geeft aan dat Intersafe uw partner is voor verantwoord Face Fittesten bij ademhalingsbescherming met geschikte meetapparatuur.

D&B Rating 1

D&B Rating 1 is de hoogst haalbare score op het gebied van kredietwaardigheid. Maar 16% van de Nederlandse bedrijven valt in de hoogste categorie. De hoge rating geeft aan dat bedrijven en particulieren een minimaal financieel risico lopen wanneer zij zaken doen met Intersafe.

Planet Me - CO2 Neutraal TNT maakt zich sterk voor een groenere wereld

Onder de naam' Planet Me' werkt TNT aan een groenere wereld door onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Intersafe levert graag een bijdrage en heeft voor die inspanningen in 2014 wederom het Certificaat CO2 NEUTRALE postbezorging ontvangen. FSC (Forest Stewardship Council), is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op met daaraan gekoppeld een keurmerk. Intersafe gebruikt door FSC goedgekeurd papier. Hiermee draagt Intersafe bij aan duurzaam bosbeheer.

Innovation awards

Met het uitreiken van de Innovation Awards wil Accenture bedrijven in deze industrieën de erkenning geven die zij verdienen en inzicht verschaffen in innovatieve ontwikkelingen. Intersafe heeft de Innovation Award gewonnen met haar eigen productlijn: Contractor-line.

MVO

Als toonaangevende PBM-distributeur neemt Intersafe haar verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ook bij implementatie van MVO bij afnemers wil Intersafe een rol spelen. Het MVO-beleid van Intersafe is gebaseerd op twee pijlers: het aanbieden van duurzame en verantwoorde producten in ons kernassortiment en het constante werken aan een vermindering van de milieubelasting van onze dagelijkse werkzaamheden. Daardoor gelden dus niet alleen aandeelhoudersbelangen, zoals, winst en cashflow, maar ook bredere beleidsdoelstellingen die bepalen dat de beoogde winst wordt behaald op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze.